Vladka Plohl

Partnerica in direktorica, iConsult d.o.o.

Vladka Plohl, pravna svetovalka, je partnerica in direktorica v iConsult d.o.o. Kariero je začela v mednarodni odvetniški pisarni, nadaljevala v humanitarni organizaciji, zadnjih 17 let pa se je usmerila v podjetniško pravno svetovanje in svetuje strankam iz različnih industrij predvsem na področju korporacijskega/M&A, gospodarskega prava, prava intelektualne lastnine, delovnega prava in skladnosti poslovanja. Vladka je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.