Tomaž Mahnič

Vodilni partner, Grant Thornton Slovenia

Tomaž Mahnič je diplomiral leta 2005 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 2010 je pridobil naziv ACCA in istega leta postal tudi pooblaščeni revizor. Leta 2004 se je pridružil eni od »BIG 4« revizijskih družb kot asistent, leta 2015 pa je postal strokovni direktor. Podjetju Grant Thornton Slovenija se je pridružil leta 2018 kot partner odgovoren za vodenje področja revizije in računovodskih storitev. Z letom 2020 je prevzel vodenje podjetja kot poslovodni partner. Vodi revizije predvsem velikih mednarodnih proizvodnih in storitvenih podjetij z računovodskimi izkazi, pripravljenimi v skladu z lokalnimi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Kot vodja Grant Thorntona za področje Slovenije redno sodeluje tudi pri svetovalnih projektih na področju implementacije MSRP-jev, prodaje in nakupa podjetij ter drugih podobnih storitev na področju finančnega svetovanja.

Novosti v MSRP in praktični vidiki njihove implementacije v okviru SRS

Mednarodni standardi računovodskega poročanja so živa kategorija, ki se spreminjajo mnogo pogosteje kot Slovenski računovodski standardi. Implementacija sprememb za podjetja predstavlja velik izziv, še posebej če se na to ne pripravijo pravočasno in za to nimajo zaposlenih izkušenih ljudi. Prav tako Slovenski računovodski standardi ne sledijo več mednarodnim, zato se novosti MSRP-jev ne prenašajo več skoraj avtomatsko v SRS-je in so razhajanja tako lahko velika.