Timotej Homar

Senior manager v oddelku Risk Advisory, Deloitte svetovanje d.o.o.

Timotej Homar je senior manager v Deloitte svetovanje d.o.o. v Ljubljani v oddelku Risk Advisory. Po doktoratu na Univerzi v Amsterdamu, kjer je preučeval učinkovitost ukrepov v sistemskih bančnih krizah, se je zaposlil v Bančnem nadzoru Evropske centralne banke, kjer je analiziral učinke predlaganih sprememb baselske regulative na banke v evroobmočju in razvijal orodja za spremljanje tveganj bank. Nadaljeval je v podjetju KPMG AG v Frankfurtu, kjer je nemškim in nizozemskim bankam svetoval na področju kreditnega tveganja. V Deloitte svetuje bankam in podjetjem pri ocenjevanju okoljskih in podnebnih tveganj, statističnih modelih, regulatornih vprašanjih in drugih temah.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.