Štefan Kuhar

namestnik izvršnega podpredsednika, Korporativne finance, Hisense Gorenje Europe

Mag. Štefan Kuhar je izvršni podpredsednik za Corporate finance v Hisense Gorenje Europe in Direktor za finance in davke skupine Hisense Europe Group. Pri svojem delu je dolga leta odgovoren za financiranje, cash management in upravljanje likvidnosti skupine, za upravljanje z različnimi finančnimi in davčnimi tveganji, dezinvestiranje nepremičnin in drugo. Je tudi strokovnjak za določanje transfernih cen s poslovnega in davčnega vidika z dolgoletno prakso, tudi na področju davkov. S področja transfernih cen je tudi magistriral. Doma in v tujini je objavil številne strokovne prispevke. Je poznavalec zakonske ureditve področja transfernih cen in mednarodne obdavčitve v razvitih državah in prakse določanja in nadzora transfernih cen doma in v tujini. Izvedel je dosti seminarjev in delavnic s področja transfernih cen in sodeloval na različnih konferencah, kjer je pokrival teme iz področja financ in upravljanja različnih tveganj. Je avtor knjige Transferne cene – poslovni in davčni vidik. Ima praktične izkušnje delovanja v velikih mednarodnih skupinah podjetij.

Okrogla miza: Upravljanje tveganj v pokoronskem času