Štefan Kuhar

namestnik izvršnega podpredsednika, Korporativne finance, Gorenje Group

Okrogla miza: Upravljanje tveganj v pokoronskem času