Silva Koritnik Rakela

Avtorica in urednica učnih gradiv, Izobraževalna hiša Cilj

Bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja računovodskih standardov. Ker rada preverja svoje znanje je opravila izpit iz poznavanja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR.
Zadnjih nekaj let v okviru Izobraževalne hiše Cilj vse svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv s področja računovodstva in davkov. Največji izziv ji predstavlja izobraževanje vseh, ki niso računovodski strokovnjaki pa morajo razumeti računovodski jezik. Že 15 let izvaja delavnico Branje in analiza bilanc za nefinančnike, ki vključuje obsežno e-gradivo z vajami za samostojno učenje, ki ga nadgradijo srečanja v živo.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.