Sebastjan Nemeček

Vodja kontrolinga, Papirnica Vevče d.o.o.

Sebastjan Nemeček je univerzitetni diplomiran ekonomist, zaposlen v Papirnici Vevče kot vodja kontrolinga, kjer je odgovoren za pripravo letnih in srednjeročnih planov, mesečnega izkaza poslovnega izida, stroškovnih simulacij, izračune lastnih cen proizvodov in njihovo optimiranje in energetski kontroling. Od leta 2016 je član sveta Inštituta za celulozo in papir(ICP), kjer pokriva področje financ, računovodstva in kontrolinga. Leta 2021 je opravil izobraževanje za člane nadzornih svetov pri Združenju za nadzornike Slovenije.

Kontroling in računovodstvo v okoliščinah povečane inflacije

Kako naprej? Kaj nas še čaka? Na kaj moramo paziti? Kako obdržati dobičkonosnost proizvodov, storitev?
To je samo nekaj vprašanj, s katerimi se stroka zelo intenzivno srečuje in ukvarja v zadnjih nekaj mesecih, pri vsakodnevnem delu. V teh negotovih razmerah, v katerih poslujejo podjetja, se ničesar ne sme prepuščati naključjem, nič se ne bo uredilo samo po sebi.
Na predavanju boste izvedeli zakaj je sedaj, bolj kot kdaj koli prej, pomembno do potankosti poznati strukture in višine lastne cene proizvodov, obvladovati tveganja, katera bistveno vplivajo na višino lastnih cen, imeti nabor stalno prilagojenih aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja.
V času visoke inflacije, dnevno spreminjajočih se predvsem cen surovin, energentov je tveganj in nevarnosti ogromno, zato se bo predavanje še posebej osredotočilo na to kakšen vpliv imajo spremenljivke na poslovanje podjetja.
Prav tako boste spoznali, zakaj je kontroling izjemno pomembna strateška funkcija vsakega dobro organiziranega in vodenega podjetja.