Program konference bo znan kmalu.

 • 9:00

  1

  Dobro jutro ob kavi in rogljičkih

  Grand hotel Bernardin
 • 10:00

  2

  Otvoritev konference

 • 10:10

  3

  Izzivi slovenskega gospodarstva v času po korona krizi

  Prikaži več
 • 10:50

  4

  Gospodarska gibanja v Sloveniji in EU v času med in po korona krizi

  Maja Bednaš, direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj
  Prikaži več

  Epidemija covid-19 je prinesla nenadno in globoko spremembo za gospodarstvo in celotno družbo. Zdravstveni šok, ki se je zgodil na svetovni ravni, je zahteval izredno hiter odziv, spremembe v miselnosti, obnašanju in odzivanju. Gospodarske posledice so občutne in zelo diferencirane. Vladni ukrepi so uspeli znatno ublažiti posledice epidemije za gospodarstvo in prebivalstvo, izrazito pa se je poslabšal javnofinančni položaj države. Po letu in pol gospodarstvo okreva. V sklopu predavanja se bomo posvetili naslednjim vprašanjem:
  -kaj nas čaka v letu 2022?,
  -kako so se gospodarstvo in potrošniki prilagodili spremenjenim razmeram?,
  -katere dejavnosti bodo čutile dolgotrajne posledice?

 • 11:20

  5

  Ali bodo pandemije del naše nove realnosti?

  prof.dr. Bojana Beović, dr.med., infektologinja, vodja svetovalne skupine ministra za obvladovanje covid-19 na Ministrstvu za zdravje, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije
  Prikaži več
 • 11:50

  6

  Odmor za osvežitev

 • 12:20

  7

  Finančna boniteta in financiranje podjetij v pokoronskem času z vidika poslovnih bank

  mag. Stefan Vavti, glavni direktor za stranke in izvršni direktor banke Sparkasse d.d., del skupine Erste-Sparkassen Austria
  Prikaži več
 • 12:50

  8

  Presoja plačilne sposobnosti podjetij v pokoronskem času na podlagi finančnih informacij

  mag. Melita Kolbezen, ustanoviteljica in direktorica, Advico d.o.o.
  Prikaži več
 • 13:20

  9

  Odmor za kosilo

 • 14:20

  10

  Novosti v MSRP in praktični vidiki njihove implementacije v okviru SRS

  Prikaži več
 • 14:50

  11

  Ključni izzivi ocene poštene vrednosti sredstev za računovodske potrebe v pokoronskem času

  Andraž Brilli, Partner in pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Capital Genetics, d.o.o.
  Prikaži več
 • 15:20

  Praktični izzivi pri obravnavi najemov v skladu s SRS in MRS

  Prikaži več
 • 15:50

  Odmor za osvežitev

 • 16:10

  Zahtevnejši primeri obravnave prihodkov v skladu s SRS in MRS

 • 16:40

  Okrogla miza: Upravljanje tveganj v pokoronskem času

  Sodelujejo:
  – Gregor Jamnik, generlani direktor, Best Western Premier Hotel Slon d.d., Ljubljana
  – Borut Jamnik, predsednik uprave, Modra zavarovalnica, d.d.,
  – Štefan Kuhar, namestnik izvršnega podpredsednika, Korporativne finance, Gorenje Group
 • 17:40

  Zaključek prvega dne

 • 20:00

  Večerno druženje

 • 9:00

  Priložnosti za financiranje iz evropskih sredstev v pokoronskem času

  Kristina Kočet Hudrap, direktorica, Tiko Pro d.o.o.
  Martina Anderlič, izvršna direktorica, Tiko Pro d.o.o.
  Prikaži več

  Finančno obdobje (2021 – 2027), ki je pred nami bo s področja nepovratnih sredstev za podjetja zelo zanimivo. Slovenija še nikoli do sedaj ni razpolagala s takšnim obsegom evropskih sredstev kot nam bodo na voljo v naslednjih 7-ih letih. V sklopu predavanja bova predstavili:
  • Možnosti črpanja nepovratnih sredstev iz kohezijskih sredstev (3,2 milijarde eur) ter črpanje 2,5 milijarde eur v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Pri tej temi bo Martina predstavila napovedane razpise iz programa za okrevanje in odpornost.
  • V nadaljevanju bomo pogledali, kje lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva za raziskovalne akitnosti iz največjega inovacijskega sklada Horizon Europe, kjer bo v naslednjih sedmih letih na voljo 100 milijard eur nepovratnih sredstev.

 • 9:30

  2

  Vplivi novele ZGD-1K na poročanje gospodarskih družb

  Katja Zdolšek, LL.M., odvetnica, Odvetniška družba Zdolšek
  Prikaži več

 • 10:00

  3

  Predlogi sprememb davčnih predpisov in poenostavitve v državni upravi

  mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije DENAR
  Prikaži več

  Vlada je letos poslala v državni tri davčne zakone, s katerimi spreminja zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku na dodano vrednost. Do sedaj je državni zbor odločal o spremembah zakona o davku na dodano vrednost, toda ker je bil izid glasovanja 45 : 45, je bil zakon zavrnjen. Tako sta v obravnavi ostala preostala dva zakona. Z zakonom o dohodnini se predlaga oprostitev plačila dohodnine za dohodke iz naslova družinske pokojnine, uvaja se ničelna boniteta za uporabo električnih službenih vozil, uvajajo se nekatere olajšave na področju zaposlovanja mlajših in starejših oseb ter na področju vlaganja v digitalni in zeleni prehod, zvišuje se odstotek znižanja davčne osnove za donacije. Nadalje se predlaga znižanje stopnje davka za dohodke iz kapitala na 25 %, od najemnin na 15 % in znižuje se meja za oprostitev plačila davka na kapitalski dobiček iz 20 na 15 let. Uvaja se valorizacija dohodninskih davčnih olajšav in to enkrat letno, zvišuje se splošna dohodninska olajšava iz 3.500 evrov in to po 1.000 evrov vsako leto, do 7.500 evrov v letu 2025, prav tako se za starejše od 70 let uvaja seniorska davčna olajšava v znesku 1.500 evrov. V letni dohodninski lestvici se najvišja 50 % stopnja znižuje na 45 %. V zadnjem delu pa bodo predstavljeni predlogi nekaterih poenostavitev v državni upravi.

 • 10:30

  4

  Odmor za osvežitev

 • 11:00

  5

  Novosti na področju DDV s praktičnimi primeri

  mag. Tamara Prezelj, specialistka za DDV, Hermiona, d.o.o.
  Prikaži več
 • 11:30

  6

  Vpliv Direktive EU o upravnem sodelovanju na obdavčitev v Sloveniji

  Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.
  Prikaži več
 • 12:00

  7

  Transferne cene in finančne transakcije

  Marko Mehle, senior partner in vodja davčnega in pravnega svetovanja, KPMG Slovenija, d.o.o.
  Prikaži več

  Čeprav mednarodna podjetja, ki poslujejo preko svojih entitet v različnih državah, na redni osnovi medsebojno izvajajo finančne transakcije, kot so posojila, garancije, združevanje denarnih sredstev itd., pa niti slovenska zakonodaja niti Smernice OECD za določanje transfernih cen doslej niso podrobneje in specifično obravnavale pristope za določanje transfernih cen pri finančnih transakcijah. Novo strokovno podlago na tem področju smo dobili februarja 2020 z izdajo novih posebih smernic OECD, ki se podrobno posvečajo nekaterim najbolj tipičnim finančnim transakcijam med povezanimi osebami. Davčne uprave najrazvitejših držav temu že sledijo pri nadzoru transfernih cen za leto 2020 in seveda se to pričakuje tudi za prihodnja davčna obdobja. Slovenski FURS pri tem ni izjema, saj Smernice OECD uporablja kot polnopravna članica te organizacije.

 • 12:30

  8

  Odmor s prigrizkom

 • 13:15

  9

  Okrogla miza: Pomen digitalnih poslovnih modelov za konkurenčnost podjetij v pokoronskem času

 • 14:15

  10

  Zaključek konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PROGRAMSKI ODBOR

MAG. IVAN SIMIČ

Odgovorni urednik revije DENAR

MAG. MELITA KOLBEZEN

Direktorica podjetja Advico, d.o.o.

MAG. PETER RIBARIČ

Izvršni direktor podjetja Planet GV, d.o.o.

MAG. ŽIGA DEBELJAK

Vodilni partner v skupini Advico, d.o.o.