• 9:00

  1
 • 10:00

  2

  Otvoritev konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora
 • 10:10

  3

  Uvodni nagovor: Finteh in plačevanje – trendi

  Simon Anko, direktor oddelka Plačilni in poravnalni sistemi, Banka Slovenije
  Prikaži več

  Visoka pričakovanja uporabnikov, še posebej glede odlične uporabniške izkušnje, se pospešeno selijo tudi na področje plačilnih storitev. Tehnološko napredna podjetja nove zahteve uporabnikov uspešno naslavljajo, večji izziv pa so za »stare« ponudnike plačilnih storitev. Plačila so dosegla takojšnjost, ekskluzivnost odnosa banke s stranko se z odprtim bančništvom izgublja. Ob upadu uporabe gotovine za namene plačevanja in deloma kot odziv na razmah – in predvsem tveganja – kriptosredstev pa centralne banke pospešeno raziskujejo možnost izdaje centralnobančnih digitalnih valut. Vse to predstavlja dinamični ekosistem plačil danes. Kako se v njem orientirati kot uporabnik, kako kot ponudnik plačilnih storitev?

 • 10:50

  4

  Gospodarske razmere in družbena tveganja – od stagflacije do krize zadolževanja

  dr. Bogomir Kovač, redni profesor za ekonomijo, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
  Prikaži več

  Državam OECD grozi stagflacija in dolžniška kriza, oboje poganjajo lomi na energetskem in prehranskem trgu. Lomi se svetovna dominacija ZDA, smo na robu svetovnih konfliktov in vojn. Še nikoli v zadnjih 75. letih niso bila tveganja in negotovosti tako brezizhodna. Slovenija mora ravnati preudarno na političnem področju in prilagodljivo na ekonomskem. Inflacija postaja ključni ekonomski in socialni izziv. Kaj mora in lahko stori nova vlada, kakšne nove poslovne modele in strategije, politike in ukrepe morajo sprejeti podjetja? Krizne razmere bodo trajne, zahtevajo drugačno upravljanje in vodenje. Zamenljiva so vodstva in ne svet, v katerem živimo.

 • 11:20

  5

  Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo

  Andrej Lasič, član uprave, NLB d.d.
  Prikaži več

  Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
  V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.

 • 11:50

  6

  Odmor za osvežitev

 • 12:20

  7

  Črpanje evropskih sredstev in priložnosti za podjetja v novi finančni prespektivi

  Kristina Kočet Hudrap, solastnica, Tiko Pro d.o.o.
  Prikaži več

  Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo že skoraj vse razpise za nepovratna sredstva iz programa za okrevanje in odpornost. Konec leta 2022 ter v začetku leta 2023 pričakujemo prve razpise iz kohezije. Ste vedeli, da se Slovenija deli na V in Z? Ste vedeli, da podjetja ne bodo več deležna iste višine subvencije? Krožno gospodarstvo je temelj vseh razpisov, digitalizacija v projektu vam prinaša dodatne točke. Kako pripraviti podjetje in projekte, da boste uspešni pri črpanju nepovratnih sredstev v naslednjih šestih letih – vse to boste izvedeli na predavanju.

 • 12:50

  8

  Vloga informacij pri pripravi scenarijev

  Andreja Štirn, direktorica Kontrolinga in Poslovne inteligence, Petrol d.d.
  Prikaži več

  Da bi razumeli srednjeročni vpliv negotovih razmer (pandemija, energetska kriza) na poslovanje, v Petrolu za poslovodstvo pripravljajo različne finančne scenarije. V modelih preigravajo tako finančne (prihodki, stroški) kot tudi nefinančne (količine, število strank) podatke. V preteklosti so za pripravo scenarija večinoma izhajali iz podatkov o preteklem poslovanju (trendi). Danes je okolje tako negotovo, da morajo poleg pretekle realizacije in napovedi BP, upoštevati precej več dejavnikov (kupna moč, regulativni ukrepi, spremenjene navade/preference potrošnikov). Kako zbrati vse te podatke, kdo je tisti, ki jih mora razumeti, kako oceniti potencialni vpliv na poslovanje; je le nekaj vprašnaj na katera bomo odgovarjali na konferenci.

 • 13:20

  9

  Odmor za kosilo

 • 14:20

  10

  Izbrane aktualne teme prava poslovnih nepremičnin

  Andraž Jadek, odvetnik in partner, Jadek & Pensa, d.o.o.
  Prikaži več

  Prispevek se bo osredotočil na razveljavitev Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki je bil zaradi svoje zastarelosti predmet številnih kritik. Predstavljena bo ureditev najemnih razmerij za poslovne prostore po novem in pojasnjeno, kako sprememba vpliva na že sklenjene najemne pogodbe in na kaj paziti v prihodnje. V drugem delu prispevka bo predstavljena pravna ureditev sončnih elektrarn, zlasti z vidika pravnih značilnosti in lastništva. Predstavljen bo pravni model ureditve razmerji glede takih elektrarn ter njihove posebnosti, na katere je potrebno biti pozoren.

 • 14:50

  11

  Računovodska in davčna obravnava kripto valut in sredstev

  Dušan Jeraj, partner v svetovalni družbi iConsult d.o.o., član ZDSS in DSZS
  Prikaži več

  S kriptovalutami se spoznavamo že zadnjih nekaj let, pa še vedno se najde več vprašanj kot odgovorov. Že z definicijo kaj so kriptovalute imamo težave – tudi zaradi tega ker se to področje razvija hitreje, kot mu lahko sledi stroka.

  V prvem delu bomo spoznali osnovna izhodišča, ki jih morate upoštevati pri vašem delu, predvsem, kako pravilno računovodsko in davčno obravnavati naložbe, dobičke in/ali izgube na trgu kriptovalut.
  Zaradi trenutnih negativnih trendov na trgih, lahko pričakujemo, da se bomo v 2022 srečali tudi z večjimi izgubami pri teh naložbah in pojavilo se bo vprašanje ali so izgube davčno priznane. Razdelali bomo torej kdaj se izgube izkažejo in kdaj so izgube davčno priznane.

 • 15:20

  Kontroling in računovodstvo v okoliščinah povečane inflacije

  Sebastjan Nemeček, vodja kontrolinga, Papirnica Vevče d.o.o.
  Prikaži več

  Kako naprej? Kaj nas še čaka? Na kaj moramo paziti? Kako obdržati dobičkonosnost proizvodov, storitev?
  To je samo nekaj vprašanj, s katerimi se stroka zelo intenzivno srečuje in ukvarja v zadnjih nekaj mesecih, pri vsakodnevnem delu. V teh negotovih razmerah, v katerih poslujejo podjetja, se ničesar ne sme prepuščati naključjem, nič se ne bo uredilo samo po sebi.
  Na predavanju boste izvedeli zakaj je sedaj, bolj kot kdaj koli prej, pomembno do potankosti poznati strukture in višine lastne cene proizvodov, obvladovati tveganja, katera bistveno vplivajo na višino lastnih cen, imeti nabor stalno prilagojenih aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja.
  V času visoke inflacije, dnevno spreminjajočih se predvsem cen surovin, energentov je tveganj in nevarnosti ogromno, zato se bo predavanje še posebej osredotočilo na to kakšen vpliv imajo spremenljivke na poslovanje podjetja.
  Prav tako boste spoznali, zakaj je kontroling izjemno pomembna strateška funkcija vsakega dobro organiziranega in vodenega podjetja.

 • 15:50

   Odmor za osvežitev

 • 16:10

  Upravljanje v nejavnih gospodarskih družbah v turbulentnih razmerah

  Aleš Avbreht, odvetnik in poslovodeči partner v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o
  Prikaži več

  V sklopu predavanja z naslovom Upravljanje v nejavnih gospodarskih družbah v turbulentnih razmerah, boste izvedeli:

  – Kateri so ključni vzvodi upravljanja v nejavnih gospodarskih družbah in temeljne razlike v primerjavi z upravljanjem (javne) delniške družbe?
  – Ali obvezna navodila lastnikov poslovodstvu »razvodenijo« namen in smisel poslovodenja?
  – Kdaj je gospodarstvenik vesten in pošten ter dela v dobro družbe in kdo odloči, katera ravnanja so v dobro družbe?
  – Ali je obvladovanje stroškov in dvigov cen ključen element vestnega ravnanja v dobro gospodarske družbe? Turbulentno gospodarsko ozračje in vse večji inflacijski pritisk, ki večata stroške poslovanja, postavljata managerje v vlogo »kriznih« managerjev – tu pa pridejo v ospredje druge lastnosti, znanja in izkušnje, ki so potrebne za obvladanje situacije ter vestno delo v korist družbe.

 • 16:40

  Okrogla miza: Kako se učinkovito spopasti z inflacijskimi pritiski

  Sodelujoči:

  • Peter Tevž, svetovalec, GMM PROIZVODNJA, d.o.o.
  • Tadeja Šteharnik, direktorica, ALFI KIDS, d.o.o.
  • Alenka Pangeršič Čok, izvršna direktorica upravljanja naložb, Modra zavarovalnica d.d.

  Moderatorka: Melita Kolbezen, ustanoviteljica in direktorica, ADVICO, d.o.o.

  Prikaži več

  Po dveh kriznih letih, ki ju je zaznamovala pandemija Covid-19, se v letošnjem letu soočamo še s posledicami vojne v Ukrajini, ki povzročajo energetsko krizo in povzročajo visoke inflacijske pritiske, ki se preko cen energentov prelivajo tudi na vsa druga področja. Bodoče poslovno okolje je zelo negotovo, kar zahteva posebne pristope k vodenju podjetij in obvladovanju tveganj. Sodelujoči v okrogli mizi bodo izmenjali izkušnje in predstavili ukrepe, s katerimi se odzivajo na te razmere. Dotaknili se bomo virov inflacijskih pritiskov v vrednostni verigi, prilagajanju virov financiranja, nestabilnih geopolitičnih razmer, racionalizacije poslovanja, pomena preudarnega investicijskega odločanja in pristopov k upravljanju s tveganji.

 • 17:40

  Zaključek prvega dne

 • 20:00

  Večerno druženje z večerjo in zabavo

 • 9:00

  Zanimive sodbe Sodišča Evropske unije na področju davkov

  dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik, svetnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenje
  Prikaži več

  V okviru navedene teme bo predstavljeno sodelovanje med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Sodiščem Evropske unije glede vprašanj razlage in uporabe davčnih predpisov. Navedeno postaja zaradi razvoja enotnih, skupnih evropskih davčnih načel in predpisov Unije, ki posegajo na davčno področje, vedno bolj pomembno. Ob tem pa je ključno tudi razumevanje vseh strokovnih spoznanj, ki jih upoštevata navedeni najvišji sodišči pri svojem odločanju v davčnih zadevah.

 • 9:30

  2

  Vpliv davčnih predpisov na aktivnosti davčnih zavezancev

  mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar
  Prikaži več

  Davčni predpisi so tisti, ki velikokrat vplivajo na odločitve davčnih zavezancev, to pomeni ali bodo delali več ali manj, ali bodo investirali v določeno državo, ali ne. Zagovorniki visokih davčnih stopenj oziroma visoke obdavčitve bodo trdili, da davčni predpisi ne vplivajo na aktivnosti davčni zavezancev, zagovorniki nižjih davčnih stopenj, oziroma nižje obdavčitve, pa bodo trdili ravno nasprotno. Ko nekateri trdijo, da je visoka obdavčitev razlog, da se mnogi izselijo iz Slovenije, bodo nasprotniki trdili, da to ne drži. Ko ena vlada zniža davčno breme, ga naslednja ponovno zviša, davčni zavezanci pa se v teh valovanjih počutijo kot poskusni zajčki.

  Ivan Simič je zagovornik zmerne obdavčitve, to pomeni nižje obdavčitve, ki v proračun še zmeraj prinese dovolj finančnih sredstev, za zagotavljanje normalnih potreb države. Neracionalna poraba proračunskih sredstev in prenormiranost, ki zahteva razbohoteno državno upravo, ne smeta in ne moreta biti merilo za želene davčne prihode in želeni davčni prihodki ne morejo in ne smejo biti merilo za določitev davčnih stopenj.

 • 10:00

  3

  Novosti na področju DDV s praktičnimi primeri

  mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, Hermiona, d.o.o.
  Prikaži več

  V letu 2022 se je v Zakon o DDV vneslo (poenostavljena) pravila za prodajo blaga iz EU ali tretjih držav preko spletnih portalov končnim potrošnikom v EU, ki so od 1. julija 2021 dalje sicer že veljala na podlagi določb posebnega Pravilnika.

  Kar nekaj sprememb se je zgodilo na področju vstopnega DDV:

  • zavezanci so v januarju dobili pravico do odbitka vstopnega DDV od električnih vozil,
  • na novo se je določilo, da se DDV lahko odbija že v obdobju, ko je nastala obveznost za obračun DDV,
  • spremenil se je začetek teka obdobja popravka pri osnovnih sredstvih, kar vpliva na popravek odbitka DDV ob nabavi, s čimer naj bi se odpravile težave zavezancev, predvsem tistih, ki nepremičnine ne začnejo uporabljati takoj, ko jo nabavijo.

  Spremenili so se pogoji za obvezno identifikacijo kmetov, bolj natančno pa je v Pravilniku določeno tudi, kako je potrebno postopati ob identifikaciji zavezancev za namene DDV.

  S spremembo osebe plačnika davka so tuji zavezanci dobili možnost, kot jo pozna precej držav članic EU, da se izognejo identifikaciji za namene DDV v Sloveniji…

 • 10:30

  4

  Odmor za osvežitev

 • 11:00

  5

  Novosti na področju dohodnine in obdavčitve pravnih oseb

  Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.
  Prikaži več

  Zadnjih nekaj let se nenehno srečujemo s spremembami na področju davčne zakonodaje, kot posledica bolj političnih kot gospodarskih ciljev.
  Tako smo priča hitrim »ad hoc« rešitvam, ki v določeni meri lahko vplivajo na nižjo davčno obremenitev, v večji meri pa vnašajo nemir med davčne zavezance. Kako planirati poslovanje za recimo dobo 5 let, če je davčna obremenitev dela in poslovanja lahko velika neznanka, hkrati pa ogromna postavka pri odhodkovni strani poslovanja?
  V predstavitvi bomo pregledali, katere so tiste bistvene spremembe, ki so bile v zadnjih letih spremenjene na področju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb. Prav tako pa bomo osvetlili tudi smeri obdavčitve, ki jih predvideva zakonodajalec na teh dveh področjih v naslednjih letih.

 • 11:30

  6

  Davčna nevtralnost pri združitvah in delitvah

  mag. Barbara Guzina, davčna svetovalka, Guzina Kavšek, d.o.o.
  Prikaži več

  Pri statusnih preoblikovanjih (združitve, delitve) je nujno zagotoviti davčno nevtralnost. V nasprotnem primeru so namreč lahko davčne posledice zelo neprijetne. Davčna nevtralnost se zagotovi s priglasitvijo davčnemu organu, vendar pa morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Na predavanju bomo predstavili kaj je nujno narediti in kaj mora biti izpolnjeno, da bo davčna nevtralnost zagotovljena ter si na konkretnih primerih pogledali kakšna obdavčitev nas v nasprotnem primeru lahko doleti. Hkrati pa bomo prestavili tudi zadnjo prakso davčnega organa na področju statusnih preoblikovanj.

 • 12:00

  7

  Odmor s prigrizkom

 • 12:45

  8

  Okrogla miza: ESG načela v praksi

  Sodelujoči:

  • Mag. Blanka Vezjak, spec. za revizijo in svetovanje pri poslovanju, poobl. revizorka, preizk. računovodkinja in preizk. notranja revizorka, direktorica Vezjak svetovanje, d. o. o.
  • Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
  • Blaž Hribar, član uprave Pokojninske družbe A

  Moderator: Peter Ribarič, izvršni direktor, Planet GV d.o.o.

  Prikaži več

  Podjetja so več kot le gospodarski subjekti, njihova odgovornost seže širše, v družbo in posameznike. Zato trajnostno poslovanje ni več zgolj opcijska izbira, temveč nuja vseh. Namen okrogle mize je izmenjava bistvenih informacij o trajnostnem poslovanju, ki jih mora poznati vsak ključni zaposleni. Govorili bomo o zakonodajnem svežnju EU “Pripravljeni na 55” (Fit for 55) in CSRD direktivi o poročanju in revidiranju ter dejstva in napovedih, ki pomembno spreminjajo okoliščine poslovanja in povzročajo višje stroške.

 • 13:30

  9

  Kako spodbujamo fokus pri sebi in drugih v času inflacije komuniciranja

  dr. Dan Podjed, antropolog, ZRC SAZU
  Prikaži več

  Ne živimo le v času finančne inflacije, temveč tudi v času, ko se napihuje količina informacij, ki pridejo do ljudi po različnih napravah: od telefonov in računalnikov do pametnih hladilnikov, pametnih pralnih strojev in pametnih stranišč. (Da, tudi slednja že obstajajo.) Po napovedih bo do leta 2030 po svetu več kot 25 milijard pametnih naprav, ki bodo komunicirale med sabo in skušale vplivati na ljudi. Že zdaj, ko je teh naprav manj, se zaradi inflacije komuniciranja težko osredotočimo. Kako lahko v času, ko je uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij pogosto predpogoj tako za delo kot druženje, znova pridobimo fokus? Kako se lahko osredotočimo na druge ljudi ter postanemo pozorni na kolektivne, globalne probleme? Predavanje se posveča tovrstnim vprašanjem in predstavi nasvete za odklop od naprav ter poglobljeno delo, ki ga v zadnjih letih vse bolj pogrešamo.

 • 14:15

  10

  Zaključek konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PROGRAMSKI ODBOR

MAG. IVAN SIMIČ

Odgovorni urednik revije DENAR

MAG. MELITA KOLBEZEN

Direktorica podjetja Advico, d.o.o.

MAG. PETER RIBARIČ

Izvršni direktor podjetja Planet GV, d.o.o.

MAG. ŽIGA DEBELJAK

Vodilni partner v skupini Advico, d.o.o.