Program bo objavljen kmalu.

 • 08:00

  1
 • 08:00

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju – varni točki za mreženje na naši 24. Davčno finančni konferenci 2023. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje – vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 16.30 in 17.30 uro (1. dan) in med 13.45 in 14.45 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 09:00

  3

  Otvoritev konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora
 • 09:10

  4

  Uvodni nagovor

  Klemen Boštjančič, Minister za finance RS
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 09:35

  5

  Odpornost na okoljska in podnebna tveganja: Poročanje o trajnostnih vidikih poslovanja

  Timotej Homar, Senior manager v oddelku Risk Advisory, Deloitte
  Prikaži več

  V veljavo stopajo številni predpisi o poročanju o trajnostnih vidikih poslovanja. V naslednjih letih se od podjetij pričakuje spremljanje podnebnih in okoljskih tveganj, povečanje odpornosti nanje in prilagajanje poslovanja v smeri razogljičenja. Odvisno od velikosti in panoge bodo podjetja zavezana k poročanju na podlagi direktiv Evropske komisije, pričakovanj kupcev zaradi poročanja o dobaviteljski verigi ali zahtev bank, ki bodo spremljale trajnostne vidike svojih portfeljev. Na predavanju bo predstavljen pregled ključnih regulatornih predpisov, pričakovanj bank s področja trajnosti in nekaj nasvetov, kako se spoprijeti s temi izzivi.

 • 10:15

  6

  Odmor za osvežitev

 • 10:45

  7

  Modeli vrednotenja po pošteni vrednosti

  Yuri Sirodovich, Partner v oddelku revizije, Deloitte

  Prikaži več

  Spremembe računovodskih standardov v zadnjem obdobju nakazujejo spremembe v vrednotenju s tendenco po vrednotenju po pošteni vrednosti. Pri vrednotenju poštene vrednosti standardi dopuščajo možnosti uporabe različnih modelov poštene vrednosti. Uporaba je odvisna predvsem od sredstva, ki ga družba vrednoti. V okviru predavanja bodo predstavljeni posamezni modeli vrednotenja po pošteni vrednosti ter način vrednotenja glede na posamezne vrste sredstev na primerih iz prakse.

 • 11:15

  8

  Razmejevanje prihodkov in stroškov pri večletnih projektih glede na stopnjo dokončanosti

  Silva Koritnik Rakela, avtorica in urednica učnih gradiv v Izobraževalni hiši Cilj, d.o.o

  Prikaži več

  Pri projektih, ki se raztezajo čez daljše časovno obdobje, je ključno, da pri računovodskem poročanju sledimo načelu nastanka poslovnega dogodka. Vse, kar je zaračunano, ni nujno prihodek ali odhodek in obratno. Pri ugotavljanju računovodskega dobička ali izgube pri posameznih projektih so računovodska pravila že nekaj let zelo natančno določena. Kljub temu pa se v praksi še vedno pojavljajo napake. Na podlagi teoretičnih temeljev iz računovodskih standardov bomo s pomočjo numeričnih zgledov prikazali posledice napak, ki lahko vplivajo tudi na obračun davkov.

 • 11:45

  Priprava na in sodelovanje v davčnem nadzoru

  Mojca Šircelj, davčna svetovalka
  Prikaži več

  Finančna uprava letno izvede preko 10.000 davčnih inšpekcijskih nadzorov, v katerih dodatno obračuna davke in druge dajatve in zoper odgovorne osebe podjetja izreče globe za storjene prekrške. Finančna uprava v letnem poročilu o delu v preteklem letu navaja, da so inšpektorji letno v davčnih inšpekcijskih nadzorih dodatno obračunali preko 100 milijonov evrov davkov in prispevkov za socialno varnost, ter storilcem prekrškom izrekli preko 22.000 glob v znesku več kot 34 milijonov evrov.
  Davčni inšpekcijski nadzor je poseben upravni postopek, ki je predpisan z večimi zakoni, ki natančno predpisujejo pravice in obveznosti davčnih zavezancev in finančnih inšpektorjev. Opredeljujejo tudi začetek, potek davčnega inšpekcijskega nadzora, odgovornosti in pooblastila za zastopanje, vročanje dokumentov, dokazovanje ter izdajo obveznih aktov, kot sta zapisnik in odločba ter pritožbene postopke. Nepriprava in nepoznavanje osnovnih pravil postopka davčnim zavezancem lahko škoduje, predvsem z vidika zavarovanja pravic, ki jim po zakonu pripadajo.

 • 12:15

  10

  Odmor za kosilo

 • 13:15

  11

  Aktualni vidiki tveganj v gospodarskih družbah

  mag. Maja Šušteršič, članica upravnega odbora, Združenja SI.RISK
  Prikaži več

  Mag. Maja Šušteršič bo predstavila sodobne trende in izzive na področju upravljanja tveganj. Skozi prizmo letnega poročila Allianz Risk Barometer 2023 in dobrih praks slovenskih in evropskih podjetij, bo predstavila učinkovite strategije in orodja za obvladovanje tveganj, podkrepljene z aktualnimi analizami in študijami primerov. S predavanjem bomo pridobili vpogled v to, kako lahko proaktivno upravljanje tveganj pomaga podjetjem navigirati skozi turbulentne čase, zlasti v luči nedavnih katastrofalnih poplav v Sloveniji. Predavanje je namenjeno razumevanju strategij in orodij, ki spodbujajo odpornost in trajnostno rast organizacij v obdobju povečanih tveganj.

 • 13:45

  Črpanje evropskih sredstev in priložnosti za podjetja v novi finančni perspektivi

  Kristina Kočet Hudrap, Solastnica podjetja Tiko Pro d.o.o.
  Prikaži več

  Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo že skoraj vse razpise za nepovratna sredstva iz programa za okrevanje in odpornost. Konec leta 2022 ter v začetku leta 2023 pričakujemo prve razpise iz kohezije. Ste vedeli, da se Slovenija deli na V in Z? Ste vedeli, da podjetja ne bodo več deležna iste višine subvencije? Krožno gospodarstvo je temelj vseh razpisov, digitalizacija v projektu vam prinaša dodatne točke. Kako pripraviti podjetje in projekte, da boste uspešni pri črpanju nepovratnih sredstev v naslednjih šestih letih – vse to boste izvedeli na predavanju.

 • 14:15

  Kontroling v praksi – podpora vodstvu v spremenjenih okoliščinah

  Irena Ažbe, CFO Intersport ISI
  Prikaži več

  Kontroling je ena od pomembnih podpornih funkcij, ki jo vodstvo potrebuje za načrtovanje, spremljanje in odločanje. Tradicionalni kontroling, ki planira, analizira, poroča in svetuje je v stabilnih časih dobro delujoč sistem. V časih, ko se razmere spreminjajo bolj drastično, pa mora prevzeti podporo pri obvladovanju in ocenjevanju negotovosti, večjo koordinacijsko vlogo z ostalimi funkcijami, saj je hitro razumevanje celotne slike in priprava ustreznih ukrepov še pomembnejša. Potrebno je hitro prilagajanje strategij in načrtov ter nenehno spremljanje kazalnikov. Potrebna je dolgoročna vzdržnost hkrati pa se je treba prilagoditi kratkoročnim izzivom. Kako se prilagoditi v praksi?

 • 14:45

  Odmor za osvežitev

 • 15:05

  Kako interventni zakon v praksi pomaga podjetnikom in državljanom?

  Vladka Plohl, partnerica in direktorica in Dušan Jeraj, partner, iConsult d.o.o.
  Prikaži več

  V tem ključnem času vas vabimo na predavanje, kjer bosta Dušan in Vladka razgrnila najnovejše državne ukrepe za pomoč podjetnikom in državljanom v obdobju poplav. Osrednje točke predavanja: kako ukrepi zagotavljajo stabilnost in varnost zaposlenih, finančna pomoč in olajšave za kontinuiteto poslovanja podjetij, ukrepi za zmanjšanje bremena trenutnih okoliščin za zaposlene, solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek, olajšave na področju kreditiranja in finančnih sredstev. Cilj predavanja je ponuditi jasne in praktične odgovore na odprta vprašanja glede izvedbe interventnih ukrepov, omogočajoč informirane odločitve v teh negotovih časih.

 • 15:35

  Okrogla miza: Poslovanje v turbulentnih razmerah

  Sodelujoči: Alenka Mozetič Zavrl, Don Don, Miro Smrekar, ZDS in Matej Linke, Galex d.o.o.
  Povezuje: Melita Kolbezen, Advico
  Prikaži več

  V sedanjih turbulentnih časih sta prilagodljivost in inovativnost v poslovanju ključnega pomena. Zato bomo na okrogli mizi raziskali strategije in pristope, ki jih uporabljajo uspešna podjetja. Okroglo mizo bo moderirala Melita Kolbezen. Sodelovali bodo Alenka Mozetič Zavrl, direktorica Don Don, ki je javnosti znan po široki ponudbi pekovskih izdelkov, Miro Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev, ter Matej Linke, direktor podjetja Galex, z dvajsetletnimi izkušnjami v farmacevtski dejavnosti. Skupaj bodo raziskovali, kako se različni sektorji prilagajajo trenutnim razmeram, in iskali rešitve, ki bi lahko podjetjem pomagale ne le preživeti, ampak tudi uspevati v teh izzivnih časih.

 • 16:35

  Zaključek prvega dne

 • 16:35

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju – varni točki za mreženje na naši 24. Davčno finančni konferenci 2023. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje – vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 16.35 in 17.35 uro (1. dan) in med 13.45 in 14.45 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 20:00

  Večerno druženje z večerjo in zabavo

  TreeTop restavracija, Mind hotel Slovenija
  Prikaži več

  Po dnevu polnem zanimivih predavanj in strokovnih razprav vas vabimo, da se nam pridružite na večernem druženju. Ob večerji nas bo s svojim komičnim vložkom zabaval komik Perica Jerković, po večerji pa se bomo sprostili ob glasbenih ritmih, za katere bo poskrbel DJ.

 • 08:00

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju – varni točki za mreženje na naši 24. Davčno finančni konferenci 2023. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje – vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 16.30 in 17.30 uro (1. dan) in med 13.45 in 14.45 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 09:00

  Izzivi FURS v prihodnosti

  Peter Grum, generalni direktor FURS
  Prikaži več

  Poslujemo v razmerah, kjer se soočamo z mnogimi izzivi, ki neposredno vplivajo na poslovanje v naši državi. Nedavne katastrofalne poplave, ki so prizadele mnoge davčne zavezance, oblikujejo naše aktivnosti in od nas zahtevajo prilagoditve. Generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije bo z nami delil poglede in načrte za prihodnost. Predstavil bo novosti na davčnem področju tako iz vidika postopkov, davčne prakse kot zakonodaje, pa tudi pobude, usmerjene v poenostavitev in optimizacijo davčnih postopkov. Posebej se bo dotaknil davčnih vidikov interventne zakonodaje, sprejete kot odziv na nedavne katastrofalne poplave.

 • 09:30

  3

  DDV pri spletni prodaji in prek spletnih platform

  Aleksandra Heinzer, VAT Expert group at European Commission

  Prikaži več

  Skoraj dve leti in pol je od uvedbe novih DDV pravil za spletne prodaje blaga in storitev. Razširitev obstoječih in uvedba novega sistema „vse na enem mestu“ so bili namenjeni zlasti odpravi administrativnih ovir za čezmejne spletne prodaje, še zlasti pa tudi malim podjetnikom omogočiti cenejše in enostavnejše izpolnjevanje DDV obveznosti. Praksa kaže, da so bili ukrepi sicer koristni, a je še veliko prostora za njihove izboljšave. Kateri sistemi »vse na enem mestu« trenutno obstajajo, kako delujejo, kako si z njimi lahko pomaga slovenski podjetnik in katere so njihove slabosti in pasti, o katerih bi moral vedeti? V prispevku bodo predstavljeni odgovori na tovrstna in podobna vprašanja, da bo prodaja blaga in storitev preko spleta in spletnih platform lažje stekla.

 • 09:50

  4

  Prihaja VIDA – DDV v digitalni obliki

  Aleksandra Heinzer, VAT Expert group at European Commission
  Prikaži več

  Hitrost razvoja spletne ekonomije in splošna digitalizacija procesov zahtevata nujne spremembe tudi na področju DDV. V ta namen je pripravljen paket predlogov sprememb z imenom »VIDA« (VAT in digital age). Vsebina predlaganih sprememb je dobrodošla, saj naj bi bilo po novem še manj situacij, ki bi od davčnih zavezancev zahtevale identifikacijo za namene DDV v drugih državah članicah, odpravile naj bi se nekatere pomanjkljivosti sistemov »vse na enem mestu« in posodobilo bi se poročanje čezmejnih dobav blaga in storitev. Kljub temu so napovedane spremembe v javnosti povzročile tudi negativne kritike. So upravičene? Se bomo VIDE torej razveselili? Predstavitev vam bo omogočila hitro presojo, ali je bila ta prava, pa bomo lahko ugotovili šele, ko se bodo spremembe tudi začele uporabljati.

 • 10:10

  Optimizacija poslovanja in davčni učinki ob oddelitvah in pripojitvah

  Dušan Jeraj, Partner v iConsult
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 10:40

  6

  Zakaj je smiselno v davčnem postopku zagotoviti pomoč strokovnjaka

  Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji
  Prikaži več

  Enako pomembno, kot je poznavanje davčnih predpisov, ki določajo vsebino davčnih obveznosti, je tudi poznavanje pravic, ki jih davčnim zavezancem dajejo postopkovni predpisi in Ustava RS. Slednje je zagotovilo davčnim zavezancem, da v davčnih postopkih ne izpolnjujejo le svoje sodelovalne dolžnosti, temveč tudi svojo sodelovalno pravico in učinkovito branijo svoj premoženjskopravni položaj. Davčni zavezanci si pogosto zagotovijo pravno pomoč šele v pritožbenem postopku ali kasneje v upravnem sporu in po tem, ko je postopek ugotavljanja dejanskega stanja že končan. Udeleženci bodo seznanjeni z jamstvi, ki jih imajo v davčnem postopku, z najpogostejšimi napakami, ki jih storijo pri varovanju svojih pravic in z aktualno sodno prakso. Na koncu pa si bodo lahko sami odgovorili na vprašanje, ali si je smiselno in kdaj v davčnem postopku zagotoviti pomoč strokovnjaka.

 • 11:10

  7

  Odmor za osvežitev

 • 11:40

  8

  Ali mi AI lahko pomaga prihraniti čas

  Urban Jovanović, Izvršni direktor prodaje poslovnih aplikacij za javni sektor, Srednja in vzhodna Evropa, Microsoft
  Prikaži več

  AI, še posebej Generative AI v kontekstu finančno-računovodskih poslovnih procesov je za uporabnike lahko močno orodje, ki jim prihrani čas, ki ga danes porabljajo za zamudna in neproduktivna opravila. Z uporabo modernih AI orodij lahko pripravimo dopise, avtomatiziramo sprejemanje in odgovarjanje na sporočila, lahko se celo pogovarjamo z našimi podatki. Blizu smo trenutku, ko bo direktor našega dobavitelja v medijih dal izjavo o investiciji v modernizacijo proizvodnje, AI bo to sporočilo slišal, pretvoril v podatke in nam kot rezultat priporočil predčasno plačilo računa tega dobavitelja – če investirajo, v pogojih visoke inflacije, nam bodo morda za predčasno plačilo računa priznali višji popust, kot nek drug dobavitelj. Pri uvedbi AI pa moramo spoštovati nekaj načel, s katerimi zagotovimo, da so naši podatki in uporaba varni in je naša uporaba AI tehnologije skladna z etičnimi in moralnimi merili. V predavanju bomo predstavili področje delovanja nekaterih AI tehnologij/orodij in uporabo le teh na primerih.

 • 11:55

  9

  Komunicirajmo bolje z generativno Umetno inteligenco

  Jure Jeraj, Big Data strokovnjak in vodja Data Engineering ekipe, Result
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 12:10

  Nepričakovani dialogi: Pohod umetne inteligence

  Sodelujoči: Urban Jovanovič, Microsoft in Jure Jeraj, Result
  Prikaži več

  Ste pripravljeni na edinstveno izkušnjo na Davčno finančni konferenci? V pogovornem formatu “vroči stol” bosta Urban Jovanović in Jure Jeraj soočila poglede na vlogo in vpliv umetne inteligence na delovnih mestih.
  Sogovornika bosta pred vročim stolom predstavila pogleda na umetno inteligenco in njeno vlogo v poslovnem okolju. Nato pa se bosta soočila v sproščenem pogovoru, v katerem bosta razpravljala o vseh niansah umetne inteligence, njeni rasti, vplivu na delovna mesta in morebitnih izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša.
  Ta interaktivni in dinamični segment je zasnovan tako, da omogoča poglobljen pogled na vpliv umetne inteligence na naša delovna mesta. Od Urbana in Jureta lahko pričakujete strastno in poglobljeno razpravo, ki bo zagotovo obogatila naše razumevanje te pomembne teme.

 • 12:25

  Kako biti v redu?

  Aljoša Bagola, kreativni direktor, predavatelj in knjižni avtor
  Prikaži več

  Živimo v posebnem obdobju v zgodovini, kjer bridko ugotavljamo, da naše dobro počutje in tehnologije »na steroidih« ne sobivajo najbolje: trpimo za odvisnostjo od digitalnih vsebin, za potrtostjo, preutrujenostjo in izgorelostjo, neusmiljeno nas pa izčrpavajo tudi vedno slabši odnosi, ki so – še posebej na družbenih omrežjih – prepredeni s sovražnostjo in negativnostjo. Predavanje razkriva zaodrja delovanja sodobnih tehnologij in omogoča prepoznavanje zank in pasti, s katerimi ugrabljajo našo pozornost in nas izčrpavajo dragocene energije. Spoznali bomo, zakaj pretkano vsiljena pričakovanja onemogočajo naše zadovoljstvo in radost. Razumeli bomo, zakaj je odlagati telefon in se ne meniti TV daljinca dobra praksa za biti mirnejši in bolj zadovoljni s samimi sabo in svetom okoli sebe. Ker se bomo zamislili nad nezavednim in rutiniranim ravnanjem ter škodljivimi avtomatizmi, bomo lahko sprejemali boljše odločitve in si privzgojili navade, ki nas ne bodo več ropale dragocene energije.

 • 13:35

  12

  Zaključne misli

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora
 • 13:45

  13

  Odmor s prigrizkom

 • 13:45

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju – varni točki za mreženje na naši 24. Davčno finančni konferenci 2023. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje – vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 16.30 in 17.30 uro (1. dan) in med 13.45 in 14.45 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 14:45

  Zaključek konference

 • 9:00

  Zanimive sodbe Sodišča Evropske unije na področju davkov

  dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik, svetnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenje
  Prikaži več

  V okviru navedene teme bo predstavljeno sodelovanje med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Sodiščem Evropske unije glede vprašanj razlage in uporabe davčnih predpisov. Navedeno postaja zaradi razvoja enotnih, skupnih evropskih davčnih načel in predpisov Unije, ki posegajo na davčno področje, vedno bolj pomembno. Ob tem pa je ključno tudi razumevanje vseh strokovnih spoznanj, ki jih upoštevata navedeni najvišji sodišči pri svojem odločanju v davčnih zadevah.

 • 9:30

  2

  Vpliv davčnih predpisov na aktivnosti davčnih zavezancev

  mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar
  Prikaži več

  Davčni predpisi so tisti, ki velikokrat vplivajo na odločitve davčnih zavezancev, to pomeni ali bodo delali več ali manj, ali bodo investirali v določeno državo, ali ne. Zagovorniki visokih davčnih stopenj oziroma visoke obdavčitve bodo trdili, da davčni predpisi ne vplivajo na aktivnosti davčni zavezancev, zagovorniki nižjih davčnih stopenj, oziroma nižje obdavčitve, pa bodo trdili ravno nasprotno. Ko nekateri trdijo, da je visoka obdavčitev razlog, da se mnogi izselijo iz Slovenije, bodo nasprotniki trdili, da to ne drži. Ko ena vlada zniža davčno breme, ga naslednja ponovno zviša, davčni zavezanci pa se v teh valovanjih počutijo kot poskusni zajčki.

  Ivan Simič je zagovornik zmerne obdavčitve, to pomeni nižje obdavčitve, ki v proračun še zmeraj prinese dovolj finančnih sredstev, za zagotavljanje normalnih potreb države. Neracionalna poraba proračunskih sredstev in prenormiranost, ki zahteva razbohoteno državno upravo, ne smeta in ne moreta biti merilo za želene davčne prihode in želeni davčni prihodki ne morejo in ne smejo biti merilo za določitev davčnih stopenj.

 • 10:00

  3

  Novosti na področju DDV s praktičnimi primeri

  mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, Hermiona, d.o.o.
  Prikaži več

  V letu 2022 se je v Zakon o DDV vneslo (poenostavljena) pravila za prodajo blaga iz EU ali tretjih držav preko spletnih portalov končnim potrošnikom v EU, ki so od 1. julija 2021 dalje sicer že veljala na podlagi določb posebnega Pravilnika.

  Kar nekaj sprememb se je zgodilo na področju vstopnega DDV:

  • zavezanci so v januarju dobili pravico do odbitka vstopnega DDV od električnih vozil,
  • na novo se je določilo, da se DDV lahko odbija že v obdobju, ko je nastala obveznost za obračun DDV,
  • spremenil se je začetek teka obdobja popravka pri osnovnih sredstvih, kar vpliva na popravek odbitka DDV ob nabavi, s čimer naj bi se odpravile težave zavezancev, predvsem tistih, ki nepremičnine ne začnejo uporabljati takoj, ko jo nabavijo.

  Spremenili so se pogoji za obvezno identifikacijo kmetov, bolj natančno pa je v Pravilniku določeno tudi, kako je potrebno postopati ob identifikaciji zavezancev za namene DDV.

  S spremembo osebe plačnika davka so tuji zavezanci dobili možnost, kot jo pozna precej držav članic EU, da se izognejo identifikaciji za namene DDV v Sloveniji…

 • 10:30

  4

  Odmor za osvežitev

 • 11:00

  5

  Novosti na področju dohodnine in obdavčitve pravnih oseb

  Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.
  Prikaži več

  Zadnjih nekaj let se nenehno srečujemo s spremembami na področju davčne zakonodaje, kot posledica bolj političnih kot gospodarskih ciljev.
  Tako smo priča hitrim »ad hoc« rešitvam, ki v določeni meri lahko vplivajo na nižjo davčno obremenitev, v večji meri pa vnašajo nemir med davčne zavezance. Kako planirati poslovanje za recimo dobo 5 let, če je davčna obremenitev dela in poslovanja lahko velika neznanka, hkrati pa ogromna postavka pri odhodkovni strani poslovanja?
  V predstavitvi bomo pregledali, katere so tiste bistvene spremembe, ki so bile v zadnjih letih spremenjene na področju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb. Prav tako pa bomo osvetlili tudi smeri obdavčitve, ki jih predvideva zakonodajalec na teh dveh področjih v naslednjih letih.

 • 11:30

  6

  Davčna nevtralnost pri združitvah in delitvah

  mag. Barbara Guzina, davčna svetovalka, Guzina Kavšek, d.o.o.
  Prikaži več

  Pri statusnih preoblikovanjih (združitve, delitve) je nujno zagotoviti davčno nevtralnost. V nasprotnem primeru so namreč lahko davčne posledice zelo neprijetne. Davčna nevtralnost se zagotovi s priglasitvijo davčnemu organu, vendar pa morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Na predavanju bomo predstavili kaj je nujno narediti in kaj mora biti izpolnjeno, da bo davčna nevtralnost zagotovljena ter si na konkretnih primerih pogledali kakšna obdavčitev nas v nasprotnem primeru lahko doleti. Hkrati pa bomo prestavili tudi zadnjo prakso davčnega organa na področju statusnih preoblikovanj.

 • 12:00

  7

  Odmor s prigrizkom

 • 12:45

  8

  Okrogla miza: ESG načela v praksi

  Sodelujoči:

  • Mag. Blanka Vezjak, spec. za revizijo in svetovanje pri poslovanju, poobl. revizorka, preizk. računovodkinja in preizk. notranja revizorka, direktorica Vezjak svetovanje, d. o. o.
  • Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
  • Blaž Hribar, član uprave Pokojninske družbe A

  Moderator: Peter Ribarič, izvršni direktor, Planet GV d.o.o.

  Prikaži več

  Podjetja so več kot le gospodarski subjekti, njihova odgovornost seže širše, v družbo in posameznike. Zato trajnostno poslovanje ni več zgolj opcijska izbira, temveč nuja vseh. Namen okrogle mize je izmenjava bistvenih informacij o trajnostnem poslovanju, ki jih mora poznati vsak ključni zaposleni. Govorili bomo o zakonodajnem svežnju EU “Pripravljeni na 55” (Fit for 55) in CSRD direktivi o poročanju in revidiranju ter dejstva in napovedih, ki pomembno spreminjajo okoliščine poslovanja in povzročajo višje stroške.

 • 13:30

  9

  Kako spodbujamo fokus pri sebi in drugih v času inflacije komuniciranja

  dr. Dan Podjed, antropolog, ZRC SAZU
  Prikaži več

  Ne živimo le v času finančne inflacije, temveč tudi v času, ko se napihuje količina informacij, ki pridejo do ljudi po različnih napravah: od telefonov in računalnikov do pametnih hladilnikov, pametnih pralnih strojev in pametnih stranišč. (Da, tudi slednja že obstajajo.) Po napovedih bo do leta 2030 po svetu več kot 25 milijard pametnih naprav, ki bodo komunicirale med sabo in skušale vplivati na ljudi. Že zdaj, ko je teh naprav manj, se zaradi inflacije komuniciranja težko osredotočimo. Kako lahko v času, ko je uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij pogosto predpogoj tako za delo kot druženje, znova pridobimo fokus? Kako se lahko osredotočimo na druge ljudi ter postanemo pozorni na kolektivne, globalne probleme? Predavanje se posveča tovrstnim vprašanjem in predstavi nasvete za odklop od naprav ter poglobljeno delo, ki ga v zadnjih letih vse bolj pogrešamo.

 • 14:15

  10

  Zaključek konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PROGRAMSKI ODBOR

MAG. MELITA KOLBEZEN

Direktorica in partnerica v Skupini Advico

MAG. PETER RIBARIČ

Direktor Planet GV

DUŠAN JERAJ

Partner v iConsult