prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

INFEKTOLOGINJA, VODJA SVETOVALNE SKUPINE MINISTRA ZA OBVLADOVANJE COVID-19 NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE, PREDSEDNICA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., višja svetnica, je specialistka infektologije na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in redna profesorica infektologije z epidemiologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poglobljeno se ukvarja z nadzorovano rabo antibiotikov in drugimi vidiki antibiotičnega zdravljenja ter s cepljenji. Je vodja Nacionalne posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ in Komisije za smotrno rabo antibiotikov pri Ministrstvu za zdravje. Nedavno je bila izvoljena za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije. Aktivno je sodelovala in vodila več mednarodnih strokovnih in znanstvenih teles. Ja avtorica več kot 350 del, objavljenih v slovenskem in mednarodnem slovstvu.

Ali bodo pandemije del naše nove realnosti?

Epidemije so spremljale človeštvo skozi zgodovino in spreminjale njen potek. Globalizacija in vdor človeka v naravo v današnjem času sta za hitro širjenje nalezljivih bolezni še posebej pomembna. Za razliko od zgodovine imamo danes na razpolago sodobna orodja za obvladovanje epidemije, na primer možnost hitre analize podatkov, ki so pomembni za odločanje, hitro diagnostiko in cepiva. Kljub temu ostaja obvladovanje epidemije težavno zaradi njene razsežnosti in vpletenosti vsega človeštva, ki je heterogeno glede ekonomskega, političnega in kulturnega položaja posameznih skupnosti. Poleg tega se zaradi svoje narave pričakovano spreminja povzročitelj covid-19, kar vnaša v dogajanje nove neznanke. Po poldrugem letu pandemije postaja vedno bolj jasno, da pandemija ne more biti politično bojišče ali nekaj, kamor usmerjamo vse svoje sile. Je del življenja in skrbi za lastno zdravje, pri tem pa je treba na eni strani uporabiti vse, kar je na voljo, na drugi strani pa ohranjati življenje v čim bolj normalnih tirnicah. Epidemije infekcijskih bolezni imajo svoje poteke, ki se praviloma iztečejo v tako imenovano endemično stanje; stanje, v katerem je bolezen prisotna, a jo toliko obvladujemo, da delovanja družbe ne moti. Kako bomo do tega stanja prišli, je odvisno od vsake družbene skupnosti, pa tudi od posameznikov.