Primož Kovačič

Associate partner Ernst&Young

Primož Kovačič je strokovnjak za slovenske (SRS) in mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) pri EY Slovenija, storitve finančnega računovodstva in svetovanja. V EY Slovenija je vodja storitev finančnega računovodstva in svetovanja, največ pa deluje znotraj skupine, ki opravlja revizije družb v finančnem sektorju. več kot dvanajst let delovnih izkušenj na tem področju. Leta 2011 je pridobil tudi diplomo ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) in je pooblaščeni revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Delovni svet bogati z izkušnjami tako s slovenskimi (SAS) kot tudi z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

Spremembe računovodskih ocen in napake po MRS in SRS

Četrtek – 15. oktober | 13:40

Govorili bomo o računovodenju napak (IAS 8 ter izzivih, s katerimi se srečujejo finančno-računovodske službe glede zahtev slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov poročanja. Standard je namenjen povečanju ustreznosti in zanesljivosti računovodskih izkazov podjetja ter zagotavljanju tako medsebojne primerljivosti skozi različna obdobja kot tudi primerljivosti z računovodskimi izkazi drugih podjetij. Podrobneje bomo predstavili, zakaj je pomembna doslednost uporabe računovodskih usmeritev, kako družba implementira spremembe usmeritev, kako to vpliva na finančno poročanje ter kakšne posledice ima to na vaše delo.