mag. Peter Ribarič

Direktor Planet GV d.o.o.

Peter Ribarič je odgovorni urednik revije HR&M, direktor podjetja Planet GV in poslovni angel. Ribarič ima bogate izkušnje na področju izobraževanja, informatike, bančništva in financ ter medijev. Je soustanovitelj skladov tveganega kapitala Silicon Gardens in Silicon Gardens Fund II. Njegova strokovna področja so izobraževanje, mediji, kontroling in finance. Ribaričeva strast je organizacija in izvedba izobraževalnih poslovnih dogodkov, s katerimi se je prvič srečal že v času šolanja.

Vloga informacij pri pripravi scenarijev

Da bi razumeli srednjeročni vpliv negotovih razmer (pandemija, energetska kriza) na poslovanje, v Petrolu za poslovodstvo pripravljajo različne finančne scenarije. V modelih preigravajo tako finančne (prihodki, stroški) kot tudi nefinančne (količine, število strank) podatke. V preteklosti so za pripravo scenarija večinoma izhajali iz podatkov o preteklem poslovanju (trendi). Danes je okolje tako negotovo, da morajo poleg pretekle realizacije in napovedi BP, upoštevati precej več dejavnikov (kupna moč, regulativni ukrepi, spremenjene navade/preference potrošnikov). Kako zbrati vse te podatke, kdo je tisti, ki jih mora razumeti, kako oceniti potencialni vpliv na poslovanje; je le nekaj vprašanj na katera bomo odgovarjali na konferenci.