Nina Kravanja Novak

Managerka v oddelku revizije, Deloitte Slovenija

Nina Kravanja Novak je managerka v oddelku revizije Deloitte Slovenija. Ima več let izkušenj z opravljanjem revizijskih storitev v različnih gospodarskih panogah. Nina ima pridobljeno licenco ACCA in je pridobila licenco za pooblaščeno revizorko. Deluje predvsem na področju revizije. Sodelovala je tudi s podjetji, ki kotirajo na borzi, in mednarodnimi podjetji, investicijskimi skladi in zavarovalnicami. Nina ima izkušnje z revizijo v različnih sektorjih, vključno z maloprodajnimi, bančnimi, investicijskimi, proizvodnimi in drugimi.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.