Natalija Hrovat

Vodja projektov, Deloitte Slovenija

Natalija je magistrirala na Ekonomski fakulteti, smer Računovodstvo in revizija, trenutno pa je tudi v zaključni fazi pridobivanja mednarodne licence ACCA.  Zaposlena je v podjetju Deloitte revizija d.o.o. kot projektna managerka v oddelku revizije, kjer je odgovorna za vodenje revizij v finančnem in nefinančnem sektorju. Ima več kot 7 let izkušenj v reviziji.

Je soavtorica članka, objavljenega v reviziji SIRIUS 2021. Natalija je kot »Learning leader« v družbi Deloitte revizija d.o.o. odgovorna za nenehna izobraževanja in informiranje zaposlenih o aktualnih spremembah standardov in zakonodaje s področja računovodenja in zakonodaje.

S praktičnimi izzivi pri obravnavi najemov v skladu s SRS in MRS se je srečevala pri revidiranju in svetovanju finančnih in nefinančnih institucij, ob implementaciji standarda in v poznejših letih.

Praktični izzivi pri obravnavi najemov v skladu s SRS in MRS

Praksa s področja obravnave najemov se je v zadnjih letih že oblikovala. Kljub temu pa se bomo dotaknili nekaterih dilem, ki so se in se pojavljajo pri evidentiranju, vodenju in spremljanju najemov po implementaciji novega standarda v družbah v praksi. Pogledali bomo tudi izzive revizorja s katerimi se srečuje pri revidiranju najemov.