Miro Smrekar

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije

Miro Smrekar je generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS). V okviru ZDS je prehodno deloval kot dolgoletni član, predsednik Odbora sekcije za storitve, od leta 2012 do 2022 pa tudi kot podpredsednik ZDS.
Je dolgoletni strokovnjak za kadre, dvajset let je vodil agencijo za zaposlovanje. Več let je predsedoval Združenju agencij za zaposlovanje. Ustanovil je tudi svoje podjetje za svetovanje na področju zdravja in varnosti pri delu.
Je član Ekonomsko socialnega sveta v Sloveniji, kot predstavnik delodajalcev pa deluje v številnih tripartitnih delovnih in pogajalskih skupinah za pripravo zakonodaje s področja trga dela. V mednarodnem okviru pa aktivno deluje v izvršnem odboru BusinessEurope, v Business at OECD in v IOE (International Organisation of Employers pri Mednarodni organizaciji dela).

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.