Sonja Ratej Pirkovič

Doktorica ekonomskih znanosti in magistrica matematike

Sonja Ratej Pirkovič je doktorica ekonomskih znanosti in magistrica matematike. Zaposlena je na Petrol d.d. kot direktorica Upravljanja tveganj in Kontrolinga. Karierna pot jo je vodila iz akademskih vod na Ekonomski fakulteti preko zaposlitve na KPMG poslovnega svetovanja v gospodarstvo. Je imetnica licence Financial Risk Manager.

Ocenjevanje in upravljanje kreditnih tveganj

Četrtek – 15. oktober | 14:10

Kako upravljati kreditna tveganja v času povečane gospodarske negotovosti, ki je posledica pojava Covid-19? V skupini Petrol upravljanje kreditnih tveganj temelji na uporabi zunanjih in notranjih informacij ter dobrem poznavanju naših strank. Glavna usmeritev pri njihovih odločitvah je ustrezno »risk – reward« razmerje. Uporabljajo interno razviti model verjetnosti neplačila, ki ga nadgradijo z zunanjimi informacijami o plačilni disciplini partnerjev. Za mitigiranje tveganja uporabljajo različne instrumente kreditnega zavarovanja. Kako so prilagodili model upravljanja kreditnih tveganj in kakšni so rezultati?