Matej Linke

Direktor, Galex d.o.o.

Matej Linke je magister farmacije, z magisterijem iz poslovnega vodenja (MBA), kateremu izziv je vodenje in spreminjanje podjetji izven ustaljenih okvirjev. Zadnjih 20 let je vodil kar nekaj tujih farmacevtskih multinacionalk v Sloveniji in regiji. Z implementacijo novih pristopov in modelov poslovanja je dosegal zavidljivo rast podjetij ali pa ublažil krčenje poslovanja ob izgubi patentov.
Trenutno s svojo ekipo preoblikuje Galex v Murski Soboti in svetuje tudi drugim podjetjem pri vodenju in organiziranosti. Že 10 let je gostujoči predavatelj na Fakulteti za Farmacijo. Je oseba načel, etike in pozitivnega vodenja, ki išče rešitve za še tako nepričakovane izzive. Še vedno bere tiskane knjige, v katerih išče nove navdihe in sprostitev.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.