Marko Mehle

KPMG poslovno svetovanje, d.o.o

Marko Mehle, univ. dipl. ekon., je zaposlen pri podjetju KPMG poslovno svetovanje d. o. o. kot vodja pisarne KPMG v Sloveniji in vodja davčnega in pravnega svetovanja z nazivom Senior partner. KPMG-ju se je pridružil v aprilu 2014, pred tem pa je svojo karierno pot zaključil na FURS-u kot inšpektor svetnik in namestnik vodje oddelka za transferne cene, ki deluje v okviru GFU. Od leta 2007 se intenzivno ukvarja s področjem transfernih cen, v preteklosti v vlogi davčnega nadzora, zadnjih 7 let pa v vlogi davčnega svetovalca in načrtovalca, predvsem velikim mednarodnim podjetjem. Redno objavlja strokovne članke s področij transfernih cen ter predava za ugledne strokovne inštitucije, predvsem v Sloveniji ter občasno tudi na Hrvaškem. V obdobju od 2013 do 2019 je imel tudi funkcijo v okviru EU; imenovan je bil za neodvisnega člana svetovalnega odbora (arbitra) v okviru EU Arbitražne konvencije.

Transferne cene in finančne transakcije

Čeprav mednarodna podjetja, ki poslujejo preko svojih entitet v različnih državah, na redni osnovi medsebojno izvajajo finančne transakcije, kot so posojila, garancije, združevanje denarnih sredstev itd., pa niti slovenska zakonodaja niti Smernice OECD za določanje transfernih cen doslej niso podrobneje in specifično obravnavale pristope za določanje transfernih cen pri finančnih transakcijah. Novo strokovno podlago na tem področju smo dobili februarja 2020 z izdajo novih posebih smernic OECD, ki se podrobno posvečajo nekaterim najbolj tipičnim finančnim transakcijam med povezanimi osebami. Davčne uprave najrazvitejših držav temu že sledijo pri nadzoru transfernih cen za leto 2020 in seveda se to pričakuje tudi za prihodnja davčna obdobja. Slovenski FURS pri tem ni izjema, saj Smernice OECD uporablja kot polnopravna članica te organizacije.