Mag. Petra Mlakar

Davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.

Petra Mlakar je davčna svetovalka v družbi Modri nasvet. Svojo več kot dvajsetletno strokovno pot je pričela kot davčna inšpektorica v takratnem SDK, predhodnici DURS. Kot davčna svetovalka je začela leta 1998 v mednarodni družbi Deloitte &Touche,d.o.o., kje je vodila Oddelek za davčno svetovanje. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V okviru družbe Modri nasvet d.o.o. opravlja storitve davčnega svetovanja gospodarskim družbam in fizičnim osebam, predava na simpozijih, konferencah in davčnih šolah.

Priprava na inšpiciranje koriščenja interventnih ukrepov

Petek – 16. oktober | 11:15

Precej podjetnikov se že sprašuje ali so sredstva, ki so jih prejeli od države zaradi pandemije dokončno »njihova sredstva« ali pa jih bo potrebno vračati. Je za poslovanje bolje, da jih lahko zadrži? Ali je bolje, da jih mora vrniti, ker to lahko pomeni, da se je njegovo poslovanje saniralo in prihodki povišali nad raven v 2019? Ali pa je razlog v neizpolnjevanju birokratskih in drugih pogojev? Kako ravnati, če lastnik želi izplačilo dobička v letu 2020? Ali celo v prihodnosti enkrat zahteva izplačilo dobička iz leta 2020?