Mag. Melita Kolbezen

Ustanoviteljica in direktorica, Advico d. o. o.

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z več kot 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva, financ, davkov, notranje revizije, nakupov in prodaj podjetij in kontrolinga. Vrsto let je delovala v veliki skupini povezanih podjetij na različnih trgih. Leta 2012 je ustanovila lastno podjetje Advico d. o. o., ki nudi računovodske in druge davčno finančne svetovalne storitve. Podjetje ima danes 30 zaposlenih in posluje na domačem in tujih trgih, pri čemer ima v Srbiji tudi odvisno družbo. V zadnjih letih se poglobljeno ukvarja predvsem z davki; pridobila je naziv davčne svetovalke v okviru Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

Presoja plačilne sposobnosti podjetij v pokoronskem času na podlagi finančnih informacij

Trajna sposobnost izpolnjevati vse obveznosti ob njihovi zapadlosti in stabilen obseg dolgoročnih virov, sta ključna pogoja za dolgoročno plačilno sposobnost podjetij. Dejavnosti imajo med seboj različne strukture sredstev in potrebe po virih sredstev. Covid-19 je v poslovno okolje prinesel dodatna različna tveganja, ki v pretežni meri vplivajo na plačilno sposobnost podjetij. Da lahko poslovni subjekti spremljajo in ocenjujejo ta tveganja, morajo poslovanje spremljati s pomočjo kakovostnih in pravočasnih finančnih podatkov.

Na predavanju si bomo pogledali:
– Kako pripraviti finančne informacije?
– Kako analizirati, primerjati in ocenjevati tveganja?
– Ali so informacije iz preteklih let še uporabne za presojo in sprejemanje odločitev?