Mag. Maja Tomanič Vidovič

Direktorica, Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Mag. Maja Tomanič Vidovič je že med študijem ekonomije in po njem je nabirala izkušnje kot novinarka na nacionalni televizijski postaji RTV Slovenija. Nato je opravljala več različnih funkcij v povezavi s spodbujanjem in promocijo podjetništva, med drugim tudi vodenje sektorja za promocijo podjetništva. Leta 2002 je prevzela mesto pomočnice direktorja Slovenskega podjetniškega sklada in nato leta 2007 postala njegova direktorica. Ima številne domače in tuje izkušnje s področja finančnega managementa, financiranja podjetniškega sektorja, finančnega planiranja in oblikovanja strateških ukrepov pospeševanja razvoja mladih inovativnih podjetij in podjetij s potencialom hitre rasti. Sodeluje z različnimi izobraževalnimi institucijami, prav tako pa je članica različnih strokovnih skupin za finančno podporo podjetniškemu sektorju doma in v Evropi.

Če ni denarja od bank, kaj nam še ostane – alternativne oblike financiranja poslovanja

Četrtek – 15. oktober | 15:40

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je specializirana razvojno – finančna institucija za spodbujanje rasti in razvoja podjetništva v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je zagotoviti ugodne finančne vire za podjetja, da lahko z njimi realizirajo zastavljeno rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča. V letu 2019 je na novo uvedel program Spodbud malih vrednosti– t.i. vavčerje. MSP-jem je na ta način omogočen bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.