mag. Maja Bednaš

direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj

Mag. Maja Bednaš je leta 1992 diplomirala in leta 2005 magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja analize ekonomskih politik v Evropski uniji.
Na Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je zaposlena od leta 1998. Vodila je projekt priprave pomladanske in jesenske napovedi gospodarskih gibanj, pri svojem delu se je ukvarjala tudi z analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik v okviru EU. Je urednica Strategije dolgožive družbe, ki jo je Vlada RS sprejela leta 2017. V obdobju 2001‑2005 je vodila sektor za makroekonomske analize in ekonomsko politiko, od leta 2005 je bila namestnica direktorja UMAR. Urad vodi od novembra 2018.

Gospodarska gibanja v Sloveniji in EU v času med in po korona krizi