Mag. Ivan Simič

v.d. generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije in predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo

Mag. Ivan Simič je nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega svet, bil pa je tudi predsednik evropskega združenja davčnih uprav (IOTA). V letih 2006–2019 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, dvanajstkrat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji. Trenutno je tudi predsednik Strateškega sveta Vlade Republike Slovenije za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Predlogi sprememb davčnih predpisov in poenostavitve v državni upravi

Vlada je letos poslala v državni zbor tri davčne zakone, s katerimi spreminja zakon o dohodnini, zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davku na dodano vrednost. Do sedaj je državni zbor odločal o spremembah zakona o davku na dodano vrednost, toda ker je bil izid glasovanja 45 : 45, je bil zakon zavrnjen. Toda vlada je pripravila nov predlog zakona o davku na dodano vrednost, ga potrdila na svoji seji sredi avgusta 2021 in ga posredovala državnem zboru v sprejem. Tako so ponovno v obravnavi vsi trije zakoni. Z zakonom o dohodnini se predlaga oprostitev plačila dohodnine za dohodke iz naslova družinske pokojnine, uvaja se ničelna boniteta za uporabo električnih službenih vozil, uvajajo se nekatere olajšave na področju zaposlovanja mlajših in starejših oseb ter na področju vlaganja v digitalni in zeleni prehod, zvišuje se odstotek znižanja davčne osnove za donacije. Nadalje se predlaga znižanje stopnje davka za dohodke iz kapitala na 25 %, od najemnin na 15 % in znižuje se meja za oprostitev plačila davka na kapitalski dobiček iz 20 na 15 let. Uvaja se valorizacija dohodninskih davčnih olajšav in to enkrat letno, zvišuje se splošna dohodninska olajšava iz 3.500 evrov in to po 1.000 evrov vsako leto, do 7.500 evrov v letu 2025, prav tako se za starejše od 70 let uvaja seniorska davčna olajšava v znesku 1.500 evrov. V letni dohodninski lestvici se najvišja 50 % stopnja znižuje na 45 %. V zadnjem delu predavanja pa bodo predstavljeni predlogi poenostavitev v državni upravi, ki so bile med tem časom že uvedene in pa osnutek zakona o davku od virtualnih valut.