Mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije DENAR

Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega svet, dvakrat je bil predsednik evropskega združenja davčnih uprav (IOTA). V letih 2006 – 2021 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, štirinajstkrat izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji. Leta 2013 je bil razglašen za reformatorja leta v srbski državni upravi v kategoriji vodja upravnega organa. V letih 2002 do 2022 je bil predsednik Strateškega sveta Vlade Republike Slovenije za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Vpliv davčnih predpisov na aktivnosti davčnih zavezancev

Davčni predpisi so tisti, ki velikokrat vplivajo na odločitve davčnih zavezancev, to pomeni ali bodo delali več ali manj, ali bodo investirali v določeno državo, ali ne. Zagovorniki visokih davčnih stopenj oziroma visoke obdavčitve bodo trdili, da davčni predpisi ne vplivajo na aktivnosti davčni zavezancev, zagovorniki nižjih davčnih stopenj, oziroma nižje obdavčitve, pa bodo trdili ravno nasprotno. Ko nekateri trdijo, da je visoka obdavčitev razlog, da se mnogi izselijo iz Slovenije, bodo nasprotniki trdili, da to ne drži. Ko ena vlada zniža davčno breme, ga naslednja ponovno zviša, davčni zavezanci pa se v teh valovanjih počutijo kot poskusni zajčki.

Ivan Simič je zagovornik zmerne obdavčitve, to pomeni nižje obdavčitve, ki v proračun še zmeraj prinese dovolj finančnih sredstev, za zagotavljanje normalnih potreb države. Neracionalna poraba proračunskih sredstev in prenormiranost, ki zahteva razbohoteno državno upravo, ne smeta in ne moreta biti merilo za želene davčne prihode in želeni davčni prihodki ne morejo in ne smejo biti merilo za določitev davčnih stopenj.