mag. Irma Gubanec

Članica uprave, Luka Koper d.d.

mag. Irma Gubanec, od leta 2017 članica uprave za finance v Luki Koper, je svojo poklicno pot začela na Skladu RS za razvoj kot samostojna finančna svetovalka in kasneje direktorica finančne službe. V letih 1999–2000 je opravljala funkcijo državne sekretarke za premoženje in finance na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, nato pa prevzela vodilne položaje na RTV Slovenija in Delo d.o.o.

Obvladovanje denarnega toka in likvidnostnih tveganj v času krize in po njej

Četrtek – 15. oktober | 10:30

Epidemija koronavirusa je povzročila precejšen upad gospodarske aktivnosti. Različne inštitucije so v svoje napovedi do konca leta 2020 vgradile negativna pričakovanja. Spremenjeni pogoji na trgu zahtevajo od podjetij prilagajanje poslovnih modelov. Likvidnostne rezerve, ki so v času pred krizo zadoščale za normalno poslovanje podjetja preverjajo z različnimi scenariji, ki vključujejo vpliv novo nastalih tveganj. Za obvladovanje le teh je potrebno sprejemati ukrepe, s katerimi se zagotovi zadostna višina denarnega toka za nadaljnji razvoj.