Kristina Kočet Hudrap

direktorica, Tiko Pro d. o. o.

Kristina Kočet Hudrap verjame v pomen rasti, razvoja in napredka, kar vsakodnevno udejanja kot direktorica svetovalnega podjetja Tiko Pro, d. o. o., kjer ekipa strokovnjakov podjetjem pomaga do uresničitve njihovih idej s pomočjo povratnih in nepovratnih sredstev. Podjetje uspešno posluje v Sloveniji in na Hrvaškem ter na področju Evropske unije, zlasti v Avstriji. Do danes so za več kot 750 naročnikov iz vse Evrope dosegli že več kot 950 odobrenih projektov v vrednosti 140 milijonov evrov. Po oceni Labs Explorer sodijo med 10 najbolj uspešnih podjetij, specializiranih za svetovanje in podporo pri pridobivanju povratnih ter nepovratnih sredstev iz Evropske unije in pri izvedbi projektov.

Priložnosti za financiranje iz evropskih sredstev v pokoronskem času

Finančno obdobje (2021–2027), ki je pred nami bo s področja nepovratnih sredstev za podjetja zelo zanimivo. Slovenija še nikoli do sedaj ni razpolagala s takšnim obsegom evropskih sredstev, kot nam bodo na voljo v naslednjih sedmih letih. V sklopu predavanja bosta skupaj z Martino Anderlič predstavili:
–  Možnosti črpanja nepovratnih sredstev iz kohezijskih sredstev (3,2 milijarde eur) ter črpanje 2,5 milijarde eur v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Pri tej temi bo Martina Anderlič predstavila napovedane razpise iz programa za okrevanje in odpornost.
–  V nadaljevanju bomo pogledali, kje lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva za raziskovalne aktivnosti iz največjega inovacijskega sklada Horizon Europe, kjer bo v naslednjih sedmih letih na voljo 100 milijard eur nepovratnih sredstev.