Klemen Boštjančič

Minister za finance RS

Klemen Boštjančič se je rodil 1. septembra 1972. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist.
10 let je vodil lastno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s svetovanji pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju (pretežno družb v težavah), analizi poslovnih modelov, prevzemih in združevanjih podjetij, pridobivanju različnih dovoljenj ter kadrih.
Vključen je bil v vrsto projektov bank in drugih finančnih institucij. Sodeloval je v številnih projektih prestrukturiranja in je v tem kontekstu sodeloval z različnimi vlagatelji, kot so banke, finančni skladi, fizične osebe, država idr.
Poleg tega je opravljal številne vodstvene in nadzorne funkcije. Bil je predsednik upravnega odbora Save, d. d., predsednik nadzornega sveta Save Turizem, d. d., in član upravnega odbora Združenja nadzornikov Slovenije.
V preteklosti je bil tudi predsednik nadzornih svetov Vegrada, d. d., (zadnjih 10 mesecev pred stečajem družbe) in Intereurope, d. d., ter član nadzornega sveta Merkur trgovina, d. d.
Bil je prokurist Trima, d. d., in dve leti predsednik uprave Adrie Airways, d. d., ki je v času njegovega predsedovanja uspešno zaključila finančno prestrukturiranje ter začela izvajati restriktiven, a zelo ambiciozen načrt operativnega prestrukturiranja. Adrio je zapustil zaradi različnih pogledov z nadzorniki glede strategije ter ukrepov prestrukturiranja in njihove intenzitete. Pred tem je bil član in nato predsednik uprave Mineral, d. d., kjer je med finančno krizo, ki je še posebej močno prizadela gradbeništvo, podjetje vodil skozi prisilno poravnavo od roba stečaja do dobičkonosnosti.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.