Katja Zdolšek

LL.M., odvetnica, Odvetniška družba Zdolšek

Katja Zdolšek je odvetnica v Odvetniški družbi Zdolšek. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z gospodarskim in konkurenčnim pravom ter pravnim svetovanjem pri M&A projektih, rešuje pa tudi vse druge pravne probleme, ki pestijo domače in tuje gospodarske subjekte pri poslovanju na slovenskem trgu. Izkušnje ima tudi z zastopanjem podjetji pred Evropsko Komisijo in Sodiščem EU.
Po diplomi na ljubljanski pravni fakulteti je opravila magistrski študij (LL.M.) na London School of Economics, kjer se je specializirala za področje gospodarskega in konkurenčnega prava. Pred opravljanjem pravniškega državnega izpita je izkušnje nabirala tudi z delom na Direktoratu za Konkurenco pri Evropski Komisiji ter v mednarodni odvetniški pisarni v Bruslju.

Vplivi novele ZGD-1K na poročanje gospodarskih družb

»Kaj moramo sedaj narediti drugače kot prej?« je najpogostejše vprašanje, ki se po sprejetih zakonodajnih novelah postavlja podjetjem.

Novela Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1K – je prinesla številne novosti v delovanju gospodarskih subjektov. Primarni cilj novele je uskladitev slovenskega pravnega reda s pravom družb EU in sicer s t.i. Drugo direktivo o pravicah delničarjev (»Shareholder Rights Directive II«), katere namen je zlasti spodbujanje dolgoročnih naložb delničarjev preko večje dostopnosti do določenih informacij o družbi. Omenjeni cilj naj bi zakonodaja dosegla s širjenjem obveznosti javne objave določenih informacij in politik družb. Novela prinaša tudi nekatere novosti na področju poročanja gospodarskih družb, ki z implantacijo prava EU niso povezane.

Namen predavanja je na kratko predstaviti glavne vsebinske sklope zadnje novele Zakona o gospodarskih družbah s poudarkom na vplivu te novele na obveznosti poročanja.