Katja Zdolšek

LL.M., odvetnica, Odvetniška družba Zdolšek
Vplivi novele ZGD-1K na poročanje gospodarskih družb