Doc. dr. Jaka Cepec

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Doc. dr. Jaka Cepec je doktor pravnih znanosti s področja civilnega in gospodarskega prava. Zaposlen je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Znanstveno se posveča insolvenčnemu in gospodarskemu pravu s poudarkom na ekonomski analizi prava in uporabi empiričnega pravnega raziskovanja. Je izkušen pravni svetovalec in predavatelj tako v domačem kot mednarodnem okolju. Prejemnik prestižne ameriške štipendije Fulbright in prejemnik nagrade mladi pravnik leta. Njegova bibliografija zajema 155 bibliografskih enot.

Vsi odtenki insolventnosti

Četrtek – 15. oktober | 14:40

Smo z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) pripravljeni na novo krizo in prestrukturiranje gospodarskih družb skozi insolvenčne postopke? Ali zakonske možnosti finančnega prestrukturiranja v novih razmerah zadoščajo? Ali pa morda nove razmere, ki so v bistvenem drugačne od zadnje globalne finančne krize, vendarle zahtevajo tudi drugačno ureditev insolvenčne zakonodaje? Kako interventni ukrepi (sedanji in bodoči) posegajo v insolvenčno zakonodajo in kaj je pet najpomembnejših pravnih obveznosti, na katere moramo biti pozorni, ko »naša« gospodarska družba zaide v insolventnost.