Irena Ažbe

CFO Intersport ISI

Irena Ažbe je izkušena finančna direktorica z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju korporativnih financ, upravljanja tveganj, kontrolinga in računovodstva. Kontroling je že celo kariero njena velika strast, od ocenjevanja in vrednotenja finančne uspešnosti glede na kratkoročne in dolgoročne cilje, napovedovanja in strateškega planiranja do dajanja priporočil za odločanje z namenom izboljšanja poslovnih rezultatov in nadaljnjega razvoja družbe.

Vloga informacij pri pripravi scenarijev

Da bi razumeli srednjeročni vpliv negotovih razmer (pandemija, energetska kriza) na poslovanje, v Petrolu za poslovodstvo pripravljajo različne finančne scenarije. V modelih preigravajo tako finančne (prihodki, stroški) kot tudi nefinančne (količine, število strank) podatke. V preteklosti so za pripravo scenarija večinoma izhajali iz podatkov o preteklem poslovanju (trendi). Danes je okolje tako negotovo, da morajo poleg pretekle realizacije in napovedi BP, upoštevati precej več dejavnikov (kupna moč, regulativni ukrepi, spremenjene navade/preference potrošnikov). Kako zbrati vse te podatke, kdo je tisti, ki jih mora razumeti, kako oceniti potencialni vpliv na poslovanje; je le nekaj vprašanj na katera bomo odgovarjali na konferenci.