Glavni govorec konference

dr. Bogomir Kovač

redni profesor za ekonomijo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

mag. Simon Anko

direktor oddelka Plačilni in poravnalni sistemi, Banka Slovenije

mag. Ivan Simič

odgovorni urednik revije DENAR

Andrej Lasič

Član uprave, Nlb d.d.

mag. Barbara Guzina

Barbara Guzina, davčna svetovalka, Guzina Kavšek, d.o.o.

Aleš Avbreht

Aleš Avbreht, odvetnik in poslovodeči partner v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o

Dušan Jeraj

Partner v svetovalni družbi iConsult d.o.o., član ZDSS in DSZS

dr. Erik Kerševan

Vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

dr. Dan Podjed

Antropolog, ZRC SAZU

Sebastjan Nemeček

Vodja kontrolinga, Papirnica Vevče d.o.o.

Andreja Štirn

Direktorica Kontrolinga in Poslovne inteligence, Petrol d.d.

Kristina Kočet Hudrap

solastnica, Tiko Pro, d.o.o.

Mag. Andraž Jadek

Odvetnik in partner, Jadek & Pensa, d.o.o.

Petra Mlakar

Davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o.

mag. Tamara Prezelj

davčna svetovalka in direktorica, Hermiona d.o.o.