Dr. Erik Kerševan

Vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Leta 2001 je magistriral ter leta 2003 doktoriral z disertacijo z naslovom “Sodni nadzor nad upravo”. Do nedavnega je predaval na Pravni fakulteti v Ljubljani kot profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave. Sodeloval je tudi pri mnogih znanstveno raziskovalnih projektih in pri pripravi nove sistemske zakonodaje s področja upravnega prava. V letu 2015 je bil izvoljen na funkcijo vrhovnega sodnika. Na Upravnem oddelku Vrhovnega sodišča predseduje senatom v davčnih zadevah. je član Upravnih odborov Združenja Vrhovnih upravnih sodišč (ACA-Europe) in Evropske zveze sodnih svetov (ENCJ). S strani Zveze društev pravnikov je pridobil častno priznanje „Pravnik leta“ v letu 2020. Z referati redno sodeluje na znanstvenih konferencah doma in v tujini.

Zanimive sodbe Sodišča Evropske unije na področju davkov

V okviru navedene teme bo predstavljeno sodelovanje med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Sodiščem Evropske unije glede vprašanj razlage in uporabe davčnih predpisov. Navedeno postaja zaradi razvoja enotnih, skupnih evropskih davčnih načel in predpisov Unije, ki posegajo na davčno področje, vedno bolj pomembno. Ob tem pa je ključno tudi razumevanje vseh strokovnih spoznanj, ki jih upoštevata navedeni najvišji sodišči pri svojem odločanju v davčnih zadevah.