Dušan Jeraj

Partner, iConsult

Dušan Jeraj, univ. dipl. ekon. in partner pri iConsult d.o.o., je davčni strokovnjak z več kot 23 let izkušenj na področju svetovanja pravnim in fizičnim osebam. Njegovo razumevanje potreb strank in perspektiv davčne uprave mu omogoča, da zagotavlja praktične rešitve, ki preprečujejo davčne težave. Dušan verjame, da je ključ do uspeha pravočasno iskanje strokovne pomoči in razumevanje prihajajočih izzivov. Z vodstveno ekipo i Consult, ki jo sestavlja več kot 15 strokovnjakov, uspešno navigirajo skozi zahtevne davčne, finančne in pravne probleme.

Vloga informacij pri pripravi scenarijev

Da bi razumeli srednjeročni vpliv negotovih razmer (pandemija, energetska kriza) na poslovanje, v Petrolu za poslovodstvo pripravljajo različne finančne scenarije. V modelih preigravajo tako finančne (prihodki, stroški) kot tudi nefinančne (količine, število strank) podatke. V preteklosti so za pripravo scenarija večinoma izhajali iz podatkov o preteklem poslovanju (trendi). Danes je okolje tako negotovo, da morajo poleg pretekle realizacije in napovedi BP, upoštevati precej več dejavnikov (kupna moč, regulativni ukrepi, spremenjene navade/preference potrošnikov). Kako zbrati vse te podatke, kdo je tisti, ki jih mora razumeti, kako oceniti potencialni vpliv na poslovanje; je le nekaj vprašanj na katera bomo odgovarjali na konferenci.