Doc. dr. Jernej Podlipnik

Davčni svetovalec, BDO

Doc. dr. Jernej Podlipnik deluje kot davčni in pravni svetovalec, sicer pa je tudi docent na Fakulteti za državne in evropske študije in predava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Z davkom na nenapovedanih dohodkov se ukvarja tako teoretično kot praktično z zastopanjem strank v upravnih in sodnih postopkih.

Ustavno-pravni vidik osebnih davčnih pregledov podjetnikov

Petek – 16. oktober | 12:15

Slovenska ureditev nenapovedane dohodke obdavči kar s posebnim 70-odstotnim davkom, kar se zdi pretirano v primerjavi z obdavčitvijo preostalih dohodkov fizičnih oseb v Sloveniji. Poleg tega se davčna uprava ureditev, ki velja od 1. 1. 2014, razlaga na način, da ni mogoče dokazovati prave narave dohodka, ampak se kar vsak neprijavljen dohodek obdavči po omenjeni davčni stopnji. Davčni organi, pa se zdi, da dajejo prednost verjetnosti pred materialno resnico, kar je ustavno sporno. V predavanju bo predstavljena in kritično ovrednotena analiza odločbe Ustavnega sodišča.