Darko Jurić

Vodja sektorja Poslovanje z gospodarstvom, Sparkasse

Darko Jurić je vedno užival v združevanju informacijske tehnologije in ekonomskih pristopov, zato je po končani računalniški tehnični gimnaziji in univerzitetnem študiju ekonomije pot formalnega izobraževanja zaokrožil s podiplomskim magistrskim študijem informacijskega upravljanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Svojo profesionalno pot je začel na svetovalnem parketu, najprej s projektnim delom na področju energetike, kasneje pa kot svetovalec številnim podjetjem pri črpanju evropskih povratnih in nepovratnih sredstev. V bančništvo ga je pred 14 leti zaneslo po naključju in spoznal je številna področja bančnega delovanja. Ves čas je ostal v stiku s prodajno poslovno funkcijo, vodil je različne prodajne ekipe, projekte reorganizacije in optimizacije, vodil je ekipo produktnega managementa, postavljal je prvi bančni koncept ekosistema inovativnega podjetništva v Sloveniji, skrbel je za oblikovanje prodajnega hub-a znotraj bančnega kontaktnega centra. Zadnji izziv je sprejel kot vodja sektorja Poslovanje z gospodarstvom v Banki Sparkasse, kjer ga v nenavadnih časih epidemije čakajo prav posebni izzivi. Skupaj s sodelavci bodo strategijo banke prenovili do te mere, da bo imela poseben status na slovenskem bančnem trgu. Želja ni biti največji, temveč s svojimi skrbno izbranimi strankami gojiti posebej pristen in kvaliteten odnos.

Banka Sparkasse, je samostojna banka znotraj skupine Erste Bank in Sparkassen, ki spada pod skupino Erste Group. Skupaj s hčerinskimi podjetji v Evropi skrbimo za finančne potrebe kar 16,1 milijona strank.

Finančna boniteta in financiranje podjetij v pokoronskem času z vidika poslovnih bank

Kako je koronski in pokoronski čas vplival na poslovanje podjetij in panog? Kaj to pomeni za bonitete podjetij in za pridobivanje financiranja na bančnem trgu? Kaj se dogaja z obrestnimi merami na aktivi in pasivi – so ležarine postale naš vsakdanjik?