Dr. Dan Podjed

Antropolog, ZRC SAZU, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Antropolog dr. Dan Podjed je raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju izdelkov in storitev po meri ljudi. Leta 2019 je izdal knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covida-19. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je njegova dela dvakrat uvrstila med izjemne dosežke na področju znanosti, in sicer leta 2011 in 2021. Od leta 2022 je član nacionalne strokovne skupine za spremljanje virusa SARS-CoV-2.

Kako spodbujamo fokus pri sebi in drugih v času inflacije komuniciranja

Ne živimo le v času finančne inflacije, temveč tudi v času, ko se napihuje količina informacij, ki pridejo do ljudi po različnih napravah: od telefonov in računalnikov do pametnih hladilnikov, pametnih pralnih strojev in pametnih stranišč. (Da, tudi slednja že obstajajo.) Po napovedih bo do leta 2030 po svetu več kot 25 milijard pametnih naprav, ki bodo komunicirale med sabo in skušale vplivati na ljudi. Že zdaj, ko je teh naprav manj, se zaradi inflacije komuniciranja težko osredotočimo. Kako lahko v času, ko je uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij pogosto predpogoj tako za delo kot druženje, znova pridobimo fokus? Kako se lahko osredotočimo na druge ljudi ter postanemo pozorni na kolektivne, globalne probleme? Predavanje se posveča tovrstnim vprašanjem in predstavi nasvete za odklop od naprav ter poglobljeno delo, ki ga v zadnjih letih vse bolj pogrešamo.