Boško Praštalo

Strokovnjak za poslovno mreženje, Sellution d.o.o.

Boško Praštalo je strokovnjak za poslovno mreženje. Njegovo poslanstvo je pomagati organizacijam in posameznikom, da razvijejo svoj unikatni sistem zasebnega in poslovnega mreženja. Svoje izkušnje in znanje bo delil na način, da nas nauči tehnik, kako začeti pogovore, ohranjati ključne odnose in navezovati nove stike, ki so ključnega pomena za uspešno zasebno in poslovno življenje. Rezultati uporabe njegovega pristopa so mnoge pripeljali do uspeha, kar ga izredno veseli in dela ponosnega. Boško je prepričan, da v mreženju ne sme biti cilj imeti čim več povezav, temveč je ključno delati na pravih, kakovostnih odnosih. S tem pristopom ljudem pomaga vzpostaviti močne vezi, ki so temelj uspeha v njihovem osebnem in poslovnem življenju. Je avtor knjige MREŽENJE – skrivnosti mreženja v zasebnem in poslovnem svetu.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.