Borut Jamnik

predsednik uprave Modre zavarovalnice

Borut Jamnik je strokovnjak z bogatimi, več kot 20 letnimi, izkušnjami v finančnem sektorju in zavarovalništvu. Znanje in izkušnje je pridobival tako z opravljanjem poslovodnih kot tudi nadzornih funkcij v številnih podjetjih. V različnih vlogah je vodil in sodeloval pri poslovnih in finančnih prestrukturiranjih podjetij, vodil številne nakupne in prodajne postopke podjetij in njihova korporativna preoblikovanja. Od leta 2011 je predsednik uprave Modre zavarovalnice, največje upravljavke pokojninskih skladov. Odgovoren je za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja, kontrolinga, strateškega komuniciranja ter pravnih in kadrovskih zadev. Svoje znanje in raznolike izkušnje deli v različnih interesnih združenjih. Je član nadzornega sveta Krke d. d. in NKBM d. d.

Okrogla miza: Upravljanje tveganj v pokoronskem času (20 min predavanje in 40 min zaključna okrogla miza 1. dne)