Dr. Bogomir Kovač

dr. Bogomir Kovač, redni profesor ekonomije, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Bogomir Kovač (1952) je redni profesor za ekonomijo na EF Univerze v Ljubljani, kjer predava že 42 let. V bibliografski zbirki ima 8 knjig, več kot 2200 objav, pomembna je njegova bogata pulicistična dejavnost (Mladina, Teleks, Ekonomska politika…). Študijska bivanja (WIIW Dunaj, LSE London, Babson College Boston, OECD Pariz…) ter večletna profesorska gostovanja (Zagreb, Split, Reka…) so del njegovih mednarodnih aktivnosti. V osemdesetih letih je sodeloval v reformskih skupinah Mikulićeve in Markovićeve vlade. Bil je prvi predsednik Strateškega sveta vlade RS, član prvega FS in predsednik KAS. Na korporativni ravni je bil predsednik štirih NS, deluje kot svetovalec za strateška in razvojna vprašanja (Petrol, Gorenje…).

Gospodarske razmere in družbena tveganja – od stagflacije do krize zadolževanja

Državam OECD grozi stagflacija in dolžniška kriza, oboje poganjajo lomi na energetskem in prehranskem trgu. Lomi se svetovna dominacija ZDA, smo na robu svetovnih konfliktov in vojn. Še nikoli v zadnjih 75. letih niso bila tveganja in negotovosti tako brezizhodna. Slovenija mora ravnati preudarno na političnem področju in prilagodljivo na ekonomskem. Inflacija postaja ključni ekonomski in socialni izziv. Kaj mora in lahko stori nova vlada, kakšne nove poslovne modele in strategije, politike in ukrepe morajo sprejeti podjetja? Krizne razmere bodo trajne, zahtevajo drugačno upravljanje in vodenje. Zamenljiva so vodstva in ne svet, v katerem živimo.