Andreja Štirn

Direktorica Kontrolinga in Poslovne inteligence, Petrol d.d.

Andreja Štirn je izkušen vodja, ki že več kot 20 let deluje na področju razvoja analitičnih rešitev. Poslovno pot je začela v podjetju SAS Institute, nato je petnajst let z ekipo razvijala področje Poslovne inteligence v podjetju Simobil. Danes je direktorica Kontrolinga in Poslovne inteligence v podjetju Petrol d.d.

Vloga informacij pri pripravi scenarijev

Da bi razumeli srednjeročni vpliv negotovih razmer (pandemija, energetska kriza) na poslovanje, v Petrolu za poslovodstvo pripravljajo različne finančne scenarije. V modelih preigravajo tako finančne (prihodki, stroški) kot tudi nefinančne (količine, število strank) podatke. V preteklosti so za pripravo scenarija večinoma izhajali iz podatkov o preteklem poslovanju (trendi). Danes je okolje tako negotovo, da morajo poleg pretekle realizacije in napovedi BP, upoštevati precej več dejavnikov (kupna moč, regulativni ukrepi, spremenjene navade/preference potrošnikov). Kako zbrati vse te podatke, kdo je tisti, ki jih mora razumeti, kako oceniti potencialni vpliv na poslovanje; je le nekaj vprašanj na katera bomo odgovarjali na konferenci.