mag. Andrej Šircelj

Minister za finance, Vlada Republike Slovenije

Mag. Andrej Šircelj je svojo karierno pot začel kot učitelj, nato pa kar nekaj časa deloval v zasebnem sektorju, med drugim na GZS in Gorenjski banki. Od leta 2005 sooblikuje ekonomsko in finančno politiko Slovenije. Vodil je ključne projekte vlade na področju bančništva, financ in infrastrukture ter sodeloval s številnimi mednarodnimi institucijami EU, Svetovno banko, Mednarodnim denarnim skladom in OECD ter v okviru predsedovanja Svetu EU vodil projekte s finančnega in davčnega področja. Bil je tudi član sveta direktorjev pri Evropski investicijski banki.

Vloga države pri omejevanju posledic Covid-19 na gospodarstvo

Četrtek – 15. oktober | 9:30

Država bo na podlagi zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije dala poroštvo v vrednosti dveh milijard evrov za del veljavnih in zapadlih obveznosti kreditojemalcev. Po zadnjih podatkih Banke Slovenije so banke in hranilnice prejele 23.000 vlog za odobritev odlogov plačil in odobrile za 267 milijonov evrov odloženih obveznosti na podlagi interventnega zakona. Konec maja je vlada sprejela uredbi, s katerimi se podrobneje določajo pravila v zvezi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje.