Andrej Lasič

Andrej Lasič, član uprave, NLB d.d.

Andrej Lasič je odgovoren za korporativno in investicijsko bančništvo (CMO) in pokriva tako poslovanje z malimi in srednji podjetji kot tudi s ključnimi komitenti, trgovinsko in investicijsko bančništvo ter skrbniške storitve, pa tudi svetovanje glede ustrezne strukture virov in čezmejno financiranje. Pri poslovanju z gospodarskimi družbami je njegovo osnovno vodilo zagotavljanje celovitih in najzahtevnejših bančnih in finančnih rešitev za podjetja ter institucionalne stranke. Kot priznan strokovnjak svoje široko znanje in več kot 25 let izkušenj v mednarodnih bančnih skupinah redno predstavlja tudi na različnih javnih srečanjih. Njegov moto se glasi: »Pravi partnerji (kvaliteta partnerstva) se pokažejo v zahtevnih časih. Osnova sta pogovor in zaupanje, skupaj pa najdemo najboljše rešitve.«

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.