Mag. Andraž Jadek

Odvetnik in partner, Jadek & Pensa d.o.o.

Andraž Jadek je partner v enoti transakcij v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Specializiran je za M&A in druge poslovne transakcije, korporacijska in finančna prestrukturiranja, bančne posle in korporacijsko ter energetsko pravo. Svetuje posojilojemalcem, investitorjem pa tudi skladom tveganega kapitala ter zagonskim podjetjem in podjetnikom. Sodeloval je pri številnih zahtevnih transakcijah in prestrukturiranjih ter sindiciranem kreditiranju domačih in tujih sistemov ter družb. Andraž je magister korporacijskega prava z Univerze New York in je od leta 2013 član odvetniške zbornice Slovenije in zbornice zvezne države New York, ZDA. Mednarodni pravni direktoriji ga uvrščajo med priznane slovenske odvetnike na področju M&A, bančništva in trgov kapitala. Andraž je občasno predavatelj in izvajalec praktičnih delavnic za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Evropske pravne fakultete na področju M&A in korporacijskega prava.

Izbrane aktualne teme prava poslovnih nepremičnin

Prispevek se bo osredotočil na razveljavitev Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki je bil zaradi svoje zastarelosti predmet številnih kritik. Predstavljena bo ureditev najemnih razmerij za poslovne prostore po novem in pojasnjeno, kako sprememba vpliva na že sklenjene najemne pogodbe in na kaj paziti v prihodnje. V drugem delu prispevka bo predstavljena pravna ureditev sončnih elektrarn, zlasti z vidika pravnih značilnosti in lastništva. Predstavljen bo pravni model ureditve razmerji glede takih elektrarn ter njihove posebnosti, na katere je potrebno biti pozoren.