Andraž Jadek

Odvetnik in partner, Jadek & Pensa

Andraž Jadek je partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Specializiran je za M&A in druge poslovne transakcije, korporacijska in finančna prestrukturiranja, bančne posle in korporacijsko ter energetsko pravo. Svetuje posojilojemalcem, investitorjem pa tudi skladom tveganega kapitala ter zagonskim podjetjem in podjetnikom. Sodeloval je pri številnih zahtevnih transakcijah in prestrukturiranjih ter sindiciranem kreditiranju domačih in tujih sistemov ter družb. Od leta 2013 je član odvetniške zbornice Slovenije in zbornice zvezne države New York, ZDA. Mednarodni pravni direktoriji ga uvrščajo med priznane slovenske odvetnike na področju M&A, bančništva in trgov kapitala.

Pravni izzivi, ki jih je prinesla epidemija

Petek – 16. oktober | 09:45

Kakšna pravna tveganja so se pojavila zaradi COVID-19, predvsem na področju likvidnosti in uveljavljanja višje sile? Katere ključne predpise, ki imajo učinek na likvidnost družb v času odpravljanja posledic epidemije COVID-19, zlasti na področju financiranja, državnih pomoči in poslovnih transakcij, je še sprejela država? Predstavljeni bodo tudi pogledi na možnosti uveljavljanja prilagoditev ali prekinitev pogodbenih razmerji v okviru že obstoječe ureditve, z klavzulami in drugimi rešitvami.