Andraž Brilli

Partner in pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Capital Genetics d.o.o.

Andraž Brilli ima več kot 15 let izkušenj z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin in svetovanjem na področju nepremičnin. Družbi Capital Genetics se je pridružil leta 2013 kot partner, odgovoren za področje poslovanja z nepremičninami. Je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z licenco Slovenskega inštituta za revizijo. Andraž je diplomiral na Pravni fakulteti na Univerzi v Mariboru in je magister poslovnih znanosti Ekonomske fakultete na Univerzi v Ljubljani. Tekoče govori angleško, nemško, hrvaško in srbsko.

Ima dolgoletne izkušnje na področju nepremičninskega svetovanja in nakupih, razvoju in obnovi nepremičninskih projektov. Pretežno vodi mandate na področju vrednotenja nepremičnin, analize stroškov izgradnje ter storitve svetovanja. Njegova ekipa letno oceni različne nepremičnine v vrednosti med 150 in 200 milijonov evrov.

Ključni izzivi ocene poštene vrednosti sredstev za računovodske potrebe v pokoronskem času