Andraž Brilli

Partner in pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin, Capital Genetics, d.o.o.

Ključni izzivi ocene poštene vrednosti sredstev za računovodske potrebe v pokoronskem času