Aljoša Bagola

Kreativni direktor, predavatelj in knjižni avtor

Aljoša Bagola je priznan predavatelj, slovenski kreativni direktor desetletja in avtor knjiž¡nih uspeš¡nic Sreč¡o, prosim ter Kako izgoreti in vzeti ž¡ivljenje v svoje roke, ki sta najbolje prodajani knjigi leta 2022 in leta 2020 pri nas. V svoji dvajsetletni oglaš¡evalski karieri je snoval največ¡je trž¡nokomunikacijske projekte v Sloveniji in v š¡irš¡i regiji. Za svoje delo je prejel preko 150 nagrad in priznanj na domač¡ih in mednarodnih oglaš¡evalskih festivalih, agencija, kjer je ustvarjal in vodil kreativni oddelek, pa je bila razglaš¡ena za oglaš¡evalsko agencijo desetletja. Sedaj se posveč¡a predavateljstvu, svetovanju o kreativnosti, pisanju in izbranim komunikacijskim projektom.

Kako dobro smo pripravljeni na morebitno recesijo?

Osrednja tema predavanja bo pregled stanja gospodarstva in vzdržnost le tega ob morebitnem upadu gospodarske aktivnosti.
V gospodarski upad aktivnosti tako gospodinjstva kot podjetja vstopajo v primerjavi s sosednjimi državami manj zadolžena. Hkrati dobro diverzificirano gospodarstvo in razpršene trgovinske partnerice povečujejo agilnost našega gospodarstva. Podjetja bodo ob morebitnih šokih dobavnih verig ali gibanja cen potrebovala financiranje obratnega kapitala, katerega so banke pripravljene in v stanju servisirati. Banke imajo v primerjavi s prejšnjo krizo dovolj likvidnosti in so kapitalsko močne. V morebitno recesijo vstopamo bolj pripravljeni kot leta 2008.