Aleš Avbreht

Odvetnik in poslovodeči partner v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o.

Aleš Avbreht je pred začetkom odvetniške kariere izkušnje pridobival v gospodarstvu kot samostojni pravni svetovalec – pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo v veliki gospodarski družbi. Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno – zasebnega partnerstva. Vodil je številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj oz. moderator in je tudi certificirani nadzornik pri Združenju nadzornikov Slovenije.

Upravljanje v nejavnih gospodarskih družbah v turbulentnih razmerah

V sklopu predavanja z naslovom Upravljanje v nejavnih gospodarskih družbah v turbulentnih razmerah, boste izvedeli:

– Kateri so ključni vzvodi upravljanja v nejavnih gospodarskih družbah in temeljne razlike v primerjavi z upravljanjem (javne) delniške družbe?
– Ali obvezna navodila lastnikov poslovodstvu »razvodenijo« namen in smisel poslovodenja?
– Kdaj je gospodarstvenik vesten in pošten ter dela v dobro družbe in kdo odloči, katera ravnanja so v dobro družbe?
– Ali je obvladovanje stroškov in dvigov cen ključen element vestnega ravnanja v dobro gospodarske družbe? Turbulentno gospodarsko ozračje in vse večji inflacijski pritisk, ki večata stroške poslovanja, postavljata managerje v vlogo »kriznih« managerjev – tu pa pridejo v ospredje povsem druge lastnosti, znanja in izkušnje, ki so potrebne za obvladanje situacije ter vestno delo v korist družbe.